Αντιμέτωπη με ψηλότερες θερμοκρασίες και λιγότερες βροχοπτώσεις για τα επόμενα έτη αναμένεται να βρεθεί η Κύπρος και αυτό προβλέπεται να αυξήσει τον κίνδυνο απερήμωσης και καταστροφών που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, όπως αιφνίδιες ξηρασίες και δασικές πυρκαγιές.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην τελευταία έκθεσή της για την Κύπρο, σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων για το 2023, σημειώνει ότι η αντιμετώπιση της υπεράντλησης υδάτων είναι καίριας σημασίας για τον μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεων της λειψυδρίας στη γεωργία, τον τουρισμό, τη βιομηχανία, τη βιοποικιλότητα και τη δημόσια υγεία.

Χαμηλή  ασφαλιστική κάλυψη

Στην έκθεση αναφέρεται ότι η δημιουργία βιώσιμης διαχείρισης των υδάτων και η αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα συμβάλουν στη μείωση της υψηλής καταπόνησης των υδάτινων πόρων και των αρνητικών επιπτώσεων στους τομείς που εξαρτώνται από το νερό.

Θα συμβάλουν επίσης στην προστασία της βιοποικιλότητας και της δημόσιας υγείας και θα περιορίσουν μελλοντικά την ανάγκη για δαπανηρή αφαλάτωση του νερού και εισαγωγές νερού. Από το 1980 έως το 2020, από τις ζημιές που οφείλονταν σε καταστροφές, μόνο το 2% περίπου ήταν ασφαλισμένο στην Κύπρο.

Η Κύπρος φαίνεται να είναι ιδιαίτερα ευάλωτη στις δασικές πυρκαγιές. Το υφιστάμενο χάσμα προστασίας όσον αφορά τις δασικές πυρκαγιές υποδηλώνει ότι η ασφαλιστική κάλυψη παραμένει χαμηλή σε σύγκριση με τον προβλεπόμενο κίνδυνο, και αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε απώλειες που πρέπει να καλυφθούν από τον δημόσιο τομέα, με αποτέλεσμα να δημιουργείται δυνητικά κίνδυνος για τα δημόσια οικονομικά.

Πράσινη μετάβαση με αργούς ρυθμούς

Η δράση για την επίτευξη της πράσινης μετάβασης στην Κύπρο προχωρά με βραδύ ρυθμό και αξίζει να ληφθούν περαιτέρω μέτρα. Παρά την ανάληψη κάποιας δράσης από την Κύπρο, θα χρειαστούν περισσότερα για να επιτευχθούν οι πράσινοι στόχοι που έχουν τεθεί στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων Fit for 55.

Σύμφωνα με την έκθεση, η πράσινη μετάβαση πραγματοποιείται με αργούς ρυθμούς και χρειάζεται τόνωση. Ειδικότερα, απαιτείται δράση για την αξιοποίηση του δυναμικού του νησιού όσον αφορά την παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας, τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού για την πράσινη οικονομία και την ανάπτυξη πιο βιώσιμων λύσεων στον τομέα των μεταφορών.

Έλλειψη εργατικού δυναμικού

Στην Κύπρο, καθώς ξεκινά η πράσινη μετάβαση, οι ελλείψεις εργατικού δυναμικού σε βασικούς τομείς έχουν αυξηθεί τα τελευταία έτη, οι οποίες συνδέονται με την έλλειψη σχετικών δεξιοτήτων και τη δημιουργία εμποδίων στη μετάβαση σε μια οικονομία μηδενικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Το 2022 αναφέρθηκαν ελλείψεις εργατικού δυναμικού στην Κύπρο σε 11 επαγγέλματα που απαιτούσαν ειδικές δεξιότητες ή γνώσεις για την πράσινη μετάβαση. Το ποσοστό κενών θέσεων εργασίας αυξήθηκε σε βασικούς τομείς, όπως οι κατασκευές (από 0,6 % το 2015 σε 1,3 % το 2021) και η μεταποίηση (από 0,6 % το 2015 σε 3,1 % το 2021), με μόνο τον τομέα της μεταποίησης να υπερβαίνει τον μέσο όρο της ΕΕ (1,9 %) το 2021.

Η αναβάθμιση των δεξιοτήτων και η επανειδίκευση για την πράσινη μετάβασησυμπεριλαμβανομένων των ατόμων που θα επηρεαστούν περισσότερο, καθώς και η προώθηση των αγορών εργασίας χωρίς αποκλεισμούς αποτελούν βασικούς τρόπους για την επιτάχυνση της μετάβασης σε μηδενικές καθαρές εκπομπές και τη διασφάλιση ότι η μετάβαση είναι κοινωνικά δίκαιη.

Ενεργειακές αποδόσεις σε παλιές κατοικίες

Στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας περιλαμβάνονται επίσης μέτρα που ενθαρρύνουν τη μετάβαση των τοπικών κοινοτήτων στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και διευκολύνουν τη δράση προσαρμογής.

Περιλαμβάνονται προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για επενδύσεις που προωθούν την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, τις κοινότητες και τον δημόσιο τομέα, καθώς και προσκλήσεις για επενδύσεις στη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και στην εξοικονόμηση ενέργειας από τις δημόσιες αρχές και τις ΜΚΟ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Ενεργειακά σπάταλο το υπουργείο Οικονομικών

Τα μέτρα αυτά θα μειώσουν τόσο την πρωτογενή όσο και την τελική κατανάλωση ενέργειας καθώς και τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που παράγονται από τα κτίρια. Θα πρέπει να ενθαρρύνουν τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε παλαιές κατοικίες, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειακά φτωχών νοικοκυριών, των νοικοκυριών με άτομα με αναπηρία και των παλαιών υποδομών που χρησιμοποιούνται από τις τοπικές αρχές.

Πηγή  : philenews.com