Ο Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου αυξήθηκε τον Δεκέμβριο 2022 κατά 10,9% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους (Πίνακας 1). Κατά τον ίδιο μήνα ο Δείκτης Όγκου Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου αυξήθηκε κατά 4,0% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους (Πίνακας 2).

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2022, ο δείκτης αξίας υπολογίζεται ότι σημείωσε αύξηση 11,3% και ο δείκτης όγκου αύξηση 2,2% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2021.

Κώδικας

(NACE Αναθ. 2)

Οικονομική Δραστηριότητα

Δείκτης Αξίας (2015=100)

Ποσοστιαία Μεταβολή(%)

Δεκέμβριος 2022

Δεκ 2022 /

Δεκ 2021

Ιαν-Δεκ 2022 /

Ιαν-Δεκ 2021

47 εκτός 47.3 Λιανικό εμπόριο εκτός των καυσίμων οχημάτων

178,9

11,1

9,3

47.1 Λιανικό εμπόριο (σε μη ειδικευμένα καταστήματα)

168,5

13,1

7,6

47.11 Τρόφιμα, ποτά, καπνός (σε μη ειδικευμένα καταστήματα)

171,9

13,5

8,0

47.19 Άλλο λιανικό εμπόριο (σε μη ειδικευμένα καταστήματα)

118,9

6,1

-2,9

47.2 Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών, καπνού (σε ειδικευμένα καταστήματα)

143,2

9,2

3,8

47.2+47.11 Εδώδιμα προϊόντα

167,6

12,9

7,5

47.19+47.4+47.5

+47.6+47.7+47.9

Μη εδώδιμα προϊόντα (εκτός των καυσίμων οχημάτων)

192,9

9,2

11,6

47.51+47.71+47.72 Υφάσματα, ενδύματα, υποδήματα

214,7

8,8

13,3

47.43+47.52+47.54

+47.59+47.63

Ηλεκτρικές οικιακές συσκευές, έπιπλα, φωτιστικά, οικοδομικά υλικά, κ.ά.

224,8

6,8

13,1

47.41+47.42+47.53

+47.61+47.62+47.64

+47.65+47.76

+47.77+47.78

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός, κουρτίνες, χαλιά, βιβλία, γραφική ύλη, αθλητικός εξοπλισμός, παιγνίδια, άνθη, φυτά, ρολόγια, κοσμήματα, κ.ά.

187,7

15,4

15,5

47.3 Λιανικό εμπόριο καυσίμων οχημάτων σε ειδικευμένα καταστήματα

141,9

9,1

28,7

47 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΕΚΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

174,4

10,9

11,3

Πίνακας 2

Κώδικας

(NACE Αναθ. 2)

Οικονομική

Δραστηριότητα

Δείκτης Όγκου (2015=100)

Ποσοστιαία Μεταβολή (%)

Δεκέμβριος 2022

Δεκ 2022 /

Δεκ 2021

Ιαν-Δεκ 2022 /

Ιαν-Δεκ 2021

47 εκτός 47.3 Λιανικό εμπόριο εκτός των καυσίμων οχημάτων

172,7

4,8

2,6

47.1 Λιανικό εμπόριο (σε μη ειδικευμένα καταστήματα)

154,9

2,7

0,3

47.11 Τρόφιμα, ποτά, καπνός (σε μη ειδικευμένα καταστήματα)

158,1

3,0

0,7

47.19 Άλλο λιανικό εμπόριο (σε μη ειδικευμένα καταστήματα)

107,6

-3,2

-9,4

47.2 Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών, καπνού (σε ειδικευμένα καταστήματα)

128,4

-1,5

-4,9

47.2+47.11 Εδώδιμα προϊόντα

153,7

2,4

-0,1

47.19+47.4+47.5

+47.6+47.7+47.9

Μη εδώδιμα προϊόντα (εκτός των καυσίμων οχημάτων)

196,2

7,2

5,7

47.51+47.71+47.72 Υφάσματα, ενδύματα, υποδήματα

199,8

8,6

12,1

47.43+47.52+47.54

+47.59+47.63

Ηλεκτρικές οικιακές συσκευές, έπιπλα, φωτιστικά, οικοδομικά υλικά, κ.ά.

215,2

0,7

4,1

47.41+47.42+47.53

+47.61+47.62+47.64

+47.65+47.76

+47.77+47.78

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός, κουρτίνες, χαλιά, βιβλία, γραφική ύλη, αθλητικός εξοπλισμός, παιγνίδια, άνθη, φυτά, ρολόγια, κοσμήματα, κ.ά.

218,9

16,7

8,3

47.3 Λιανικό εμπόριο καυσίμων οχημάτων σε ειδικευμένα καταστήματα

110,4

-5,0

-1,2

47 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΕΚΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

165,2

4,0

2,2

 

Πηγή: philenews.com