Δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο, το πολικό σέλας, το εντυπωσιακό αυτό πολύχρωμο ουράνιο φαινόμενο, το οποίο κινείται όλο και πιο νοτιότερα, να παρατηρηθεί ακόμη και στην Κύπρο λόγω της έξαρσης του ήλιου.