Ακριβές στα δάνεια και φθηνές στις καταθέσεις είναι οι κυπριακές τράπεζες εν μέσω των προσπαθειών που έγιναν για να ανεβάσουν τις αποδόσεις των καταθέσεων κυρίως λόγω των πιέσεων που δέχθηκαν τόσο από κυβερνητικής όσο και εποπτικής πλευράς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει η ΕΚΤ η Κύπρος κατατάσσεται μεταξύ των χωρών με υψηλά επιτόκια χορηγήσεων στην Ευρωζώνη, και η διαφορά μεταξύ επιτοκίων χορηγήσεων και καταθέσεων παραμένει μεγάλη παρά τις πρόσφατες αυξήσεις στα επιτόκια των νέων προθεσμιακών καταθέσεων. Η τιμολόγηση των δανείων από τα στοιχεία της ΕΚΤ, με μήνα αναφοράς τον Απρίλιο, δείχνει ότι το μέσο επιτόκιο για καταθέσεις προθεσμίας έως ενός έτους από νοικοκυριά σημείωσε μείωση στο 0,41%, σε σύγκριση με 0,47% τον προηγούμενο μήνα.

Στην ευρωζώνη ο μέσος όρος επιτοκίων καταθέσεων για νοικοκυριά είναι στο 2,27% και αναδεικνύεται το γεγονός για ακόμη μια φορά ότι οι Κύπριοι καταθέτες είναι από τους πιο αδικημένους, με τη διαφορά να είναι στο 1,86%. Τις πρώτες θέσεις στην κατάταξη της ΕΚΤ καταλαμβάνουν η Ιταλία (3,11%), η Γαλλία (3,03%) και το Βέλγιο (2,65%). Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο στην Ελλάδα διαμορφώνεται στο 1,22%. Το αντίστοιχο επιτόκιο για καταθέσεις από μη χρηματοδοτικές εταιρείες παρουσίασε μείωση στο 0,73%.

 

Το μέσο επιτόκιο για επιχειρηματικές καταθέσεις στην ευρωζώνη είναι 2,79% και η διαφορά με την Κύπρο είναι στο 2,06%. Από τα στοιχεία της ΕΚΤ φαίνεται ξεκάθαρα ότι οι Κύπριοι καταθέτες δεν αμείβονται για τα χρήματα που έχουν κατατεθειμένα στις τράπεζες ενώ οι δανειολήπτες πληρώνουν ακριβότερα τα επιτόκια στην ευρωζώνη.

Το μέσο επιτόκιο που αφορά δάνεια για αγορά κατοικίας είναι στο 4,45% και στην ευρωζώνη στο 4,03%. Αυτό σημαίνει ότι περιθώριο (spread) μεταξύ των επιτοκίων για στεγαστικά δάνεια και καταθέσεις είναι στο 3,62%, διαφορά από τις μεγαλύτερες στην ευρωζώνη.

Στην Ελλάδα το μέσο στεγαστικό επιτόκιο είναι στο 4,06%, στην Ισπανία στο 3,47%, στην Γαλλία 2,99%, στο Λουξεμβούργο 4,11%, στην Μάλτα 2,56%, στην Αυστρία 4,06%, στην Σλοβακία 3,71% και στην Φιλανδία 3,62%. Οι Κύπριοι επιχειρηματίες δανείζονται με ψηλά επιτόκια σε σύγκριση με επιχειρηματίες άλλων χωρών της ευρωζώνης με αποτέλεσμα το κυπριακό επιχειρείν να βρίσκεται σε 5,31% όταν ο μέσος όρος στην ευρωζώνη είναι 4,74%.

Αντίθετη πορεία στα δανειστικά και καταθετικά επιτόκια

Στην ετήσια έκθεση της Κεντρικής Τράπεζας για το 2022 που δημοσιεύθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, γίνεται αναφορά στην μεγάλη αύξηση των δανειστικών επιτοκίων και βρίσκονται σε διαφορετική πορεία σε σύγκριση με τα καταθετικά. «Εν μέσω της ομαλοποίησης της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ, τα δανειστικά επιτόκια στην Κύπρο ακολούθησαν ανοδική πορεία το 2022, με μεγαλύτερη έκταση το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Τα δανειστικά επιτόκια για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις αυξήθηκαν στο 3,34% και 4,71% αντίστοιχα στο τέλος του 2022 σε σύγκριση με 2,21% και 3,25% στο τέλος του 2021. Τα εγχώρια καταθετικά επιτόκια κατέγραψαν μικρότερη αύξηση 29 και 59 μονάδων βάσης αντίστοιχα από την αρχή του έτους, κλείνοντας στο 0,35% για τα νοικοκυριά και 0,61% για τις επιχειρήσεις στο τέλος του 2022».

Στηρίζουν με ρευστό τα νοικοκυριά

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΒΑ) που παρουσιάζει ο οίκος DBRS, η Ελλάδα και η Κύπρος βρίσκονται στις πρώτες θέσεις όσον αφορά το ποσοστό συμμετοχής των καταθέσεων των νοικοκυριών στο μείγμα της χρηματοδότησής τους. Ενδεικτικά, στην τελευταία θέση της κατάταξης βρίσκεται η Δανία με ποσοστό 10% περίπου, καθώς το μεγαλύτερο μέρος (70%) της χρηματοδότησής της προέρχεται από χρεωστικούς τίτλους. Επιπλέον, ο οίκος επισημαίνει ότι ήδη οι Ευρωπαίοι καταθέτες αντιδρούν μεταφέροντας − με αυξανόμενο ρυθμό− τα υπόλοιπα των καταθέσεων σε προϊόντα εκτός ισολογισμού.  Ειδικότερα, οι εκροές καταθέσεων τον Απρίλιο του 2023 στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με το υψηλότερο επίπεδο φθάνουν στο -1,13%, με το μεγαλύτερο ποσοστό απωλειών να καταγράφεται στην Πορτογαλία (-3,85%), στην Ισπανία (-3,79%), στη Φινλανδία (-3,32%), στην Ολλανδία (-3,29%), στην Ιταλία (-3,19%), ενώ η Ελλάδα ακολουθεί με -1,69%

Πηγή : philenews.com