Home » Έντονη αντίδραση Αρχής κατά της Διαφθοράς για μη ποινική δίωξη Κατσουνωτού από Νομική Υπηρεσία

Έντονη αντίδραση Αρχής κατά της Διαφθοράς για μη ποινική δίωξη Κατσουνωτού από Νομική Υπηρεσία

by FarosTv
0 comment

Έντονη αντίδραση Αρχής κατά της Διαφθοράς για μη ποινική δίωξη Κατσουνωτού από Νομική Υπηρεσία

Aρνητική ήταν η απόφαση της Νομικής Υπηρεσίας για διεξαγωγή ποινικής ανάκρισης με ενδεχόμενο ποινικής δίωξης του Μιχάλη Κατσουνωτού, σε σχέση με την υπόθεση που βρέθηκε ενώπιον της Αρχής κατά της Διαφθοράς, επικαλούμενη ζητήματα που αφορούν τη διαδικασία που τηρήθηκε ενώπιον της Αρχής, γεγονός που προκάλεσε την έντονη αντίδραση της τελευταίας.

Η Αρχή κατά της Διαφθοράς, μεταξύ άλλων, αναφέρεται στιςπροεκτάσεις της απόφασης της Νομικής Υπηρεσίας, σε σχέση με το έργο και την αποτελεσματικότητα της Αρχής, καθώς και το γεγονός ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να προβαίνει σε καταχώριση ιδιωτικών ποινικών υποθέσεων.

Yπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο της εξέτασης της καταγγελίας για ενδεχόμενο ασυμβίβαστο του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, Σάββα Αγγελίδη, σε τρεις περιπτώσεις προσώπων για τα οποία ανέστειλε την ποινική τους δίωξη, οι ερευνητές κάλεσαν και τον ανώτερο αξιωματικό της Αστυνομίας, Μιχάλη Κατσουνωτό, προκειμένου να δώσει μαρτυρία.

Ο τελευταίος υπέβαλε γραπτή κατάθεση στους λειτουργούς επιθεώρησης, ωστόσο, φέρεται να άσκησε το δικαίωμα της σιωπής σε ό,τι αφορά συγκεκριμένο ερώτημα για πληροφορία που είχε τεθεί υπόψιν του.

Αυτή η στάση, όπως κατέληξαν οι εμπειρογνώμονες από τη Βρετανία, προκάλεσε κωλυσιεργία στην έρευνα και δεν υπήρχε εύλογη αιτία για την άρνησή του αυτή. Στην έκθεσή τους, μάλιστα, κατέληξαν ότι τέτοια συμπεριφορά ενδεχομένως να αποτελεί αδίκημα δυνάμει του Άρθρου 8 (β), του Ν.19(I)/2022

Ως εκ τούτου η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς είχε εισηγηθηθεί στον Γενικό Εισαγγελέα την ποινική δίωξη του Κατσουνωτού.

Αυτούσια η ανακοίνωσητης Αρχής Κατά της Διαφθοράς:

Η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς (“η Αρχή”) ανακοινώνει τα ακόλουθα:

1. Μετά από διεξαγωγή Έρευνας και αφού μελέτησε την Έκθεση των Λειτουργών Επιθεώρησης που είχε διορίσει, η Αρχή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, Αξιωματικός της Αστυνομίας ο οποίος είχε κληθεί ως μάρτυρας στη διαδικασία, επέδειξε ανυπακοή σε πρόνοιες της νομοθεσίας που αφορά στη σύσταση και λειτουργία της Αρχής.

2. Συγκεκριμένα, ο εν λόγω Αξιωματικός, ενώ προσήλθε ενώπιον των Λειτουργών Επιθεώρησης, δήλωσε ότι δεν είναι υποχρεωμένος να απαντήσει στις ερωτήσεις τους και απαντούσε κατά το δοκούν, αρνούμενος να απαντήσει σε κάποιες απ’ αυτές.

3. Το Άρθρο 8 (β), του περί της Σύστασης και Λειτουργίας της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς Νόμου, 19 (I) / 2022, επιβάλλει υποχρέωση σε οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο λαμβάνει κλήση για παρουσίαση, είτε ενώπιον της Αρχής, είτε ενώπιον των Λειτουργών Επιθεώρησης, όχι μόνο να παραστεί, αλλά και να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις που του υποβάλλονται. Στην υποχρέωση αυτή, υπάρχει μία μόνο επιφύλαξη: μάρτυρας δύναται να μην απαντήσει μόνο σε οποιαδήποτε ερώτηση η οποία κατατείνει να τον ενοχοποιήσει. Παράβαση της υποχρέωσης αυτής, αποτελεί ποινικό αδίκημα.

4. Η αλληλογραφία για το εν λόγω θέμα, ανταλλάγηκε μεταξύ του Γενικού Εισαγγελέως της Δημοκρατίας, αφενός και του Επιτρόπου Διαφάνειας αφετέρου και έχει συμπληρωθεί, με τις δύο πλευρές να παραμένουν σταθερές στις αντίθετες θέσεις που εξέφρασαν.

5. Σε πρώτο στάδιο, η Αρχή απέστειλε τα σχετικά έγγραφα προς τον Γενικό Εισαγγελέα με εισήγηση για διεξαγωγή ποινικής ανάκρισης και ενδεχόμενη ποινική δίωξη του πιο πάνω Αξιωματικού.

6. Ο Γενικός Εισαγγελέας, δεν ενέκρινε το πιο πάνω αίτημα, προβάλλοντας, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

(α) Από τη στιγμή που ο συγκεκριμένος Αξιωματικός ήταν από την αρχή υποκείμενο έρευνας και συνεπώς ύποπτος προς διάπραξη αδικημάτων, θα έπρεπε να του επιστηθεί η προσοχή στο Νόμο, να του επεξηγηθούν τα δικαιώματά του και ειδικότερα ότι δύναται να ασκήσει το δικαίωμα της σιωπής. Στην ουσία θα έπρεπε να εφαρμοστούν τα ελάχιστα δικαιώματα υπόπτου και η παραβίαση του συγκεκριμένου δικαιώματος εμποδίζει την οποιαδήποτε περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης.

(β) Ο Αξιωματικός ανταποκρίθηκε στην Κλήση και παρουσιάστηκε παραδίδοντας τρισέλιδη απόρρητη δήλωση παρέχοντας πληροφορίες για την Έρευνα, απάντησε σε ερωτήσεις και μάλιστα οι Λειτουργοί Επιθεώρησης τον διαβεβαίωσαν σε διάφορα σημεία της μαρτυρίας ότι “δεν υπάρχει πρόβλημα” να μην απαντά, αλλά θα έπρεπε να του τεθούν οι ερωτήσεις. Οι τοποθετήσεις των Λειτουργών Επιθεώρησης πόρρω απέχουν από την εκδήλωση πρόθεσης καταγγελίας του Αξιωματικού.

7. Επιπρόσθετα των πιο πάνω, ο Γενικός Εισαγγελέας επισημαίνει ότι, πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας χρήζουν τροποποίησης, αναφέροντας την προθυμία της Νομικής Υπηρεσίας να συμβάλει θετικά σε μία τέτοια εξέλιξη.

8. Ο Επίτροπος Διαφάνειας απαντώντας στα πιο πάνω, ανέφερε τα ακόλουθα:

(α) Οι εξουσίες που διαθέτει η Αρχή είναι ερευνητικού και όχι ανακριτικού χαρακτήρα. Αυτές μπορούν να παραλληλισθούν με τις εξουσίες των Ερευνητικών Επιτροπών που διορίζονται βάσει του περί Ερευνητικών Επιτροπών Νόμου, Κεφ. 44 ή ακόμη με τις αρμοδιότητες που διαθέτει η Επιτροπή Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού, δυνάμει του περί της Καταπολέμησης της Χειραγώγησης Αθλητικών Γεγονότων Νόμου, Ν.180(Ι)/2017.

(β) Εκείνο που εφαρμόζει η Αρχή είναι το ίδιο που εφαρμόζουν όλες οι Ερευνητικές Επιτροπές εφόσον διαθέτουν ερευνητικές και όχι ανακριτικές εξουσίες. Δηλαδή δεν δίδεται σε οιονδήποτε μάρτυρα επίστηση της προσοχής του στο Νόμο με βάση τους Δικαστικούς Κανόνες ή να γίνει αναφορά σε δικαίωμα σιωπής. Επί τούτου έγινε επίκληση σχετικής νομολογίας η οποία αφορά σε Ερευνητικές Επιτροπές.

(γ) Κατά συνέπεια, η Αρχή θεωρεί ότι, η μόνη υποχρέωση που έχουν οι Λειτουργοί Επιθεώρησης που διορίζει όταν ένας μάρτυρας προσέρχεται ενώπιόν τους για μαρτυρία, είναι να τον προειδοποιήσουν ότι δύναται να μην απαντήσει σε οποιαδήποτε ερώτηση κατατείνει σε ενοχοποίησή του, με βάση την επιφύλαξη του Άρθρου 8(β), του Νόμου.

(δ) Οποιαδήποτε άλλη προειδοποίηση, βάσει των Δικαστικών Κανόνων, όπως επίστηση της προσοχής του στο Νόμο ή δικαίωμα σιωπής, παραπέμπει σε ποινική ανάκριση που δεν ισχύει στις διαδικασίες της Αρχής.

(ε) Εξάλλου το δικαίωμα της σιωπής έρχεται σ΄αντίθεση με τη ρητή πρόνοια του Άρθρου 8(β), του Νόμου, που υποχρεώνει οποιονδήποτε μάρτυρα ο οποίος προσέρχεται ενώπιον των Λειτουργών Επιθεώρησης να απαντά σε όλες τις ερωτήσεις και να παρέχει τις πληροφορίες που κατέχει.

(στ) Υιοθέτηση της θέσης του Γενικού Εισαγγελέως θα προκαλούσε πλήρη σύγχυση στους μάρτυρες εφόσον θα τους έφερνε αντιμέτωπους με εκ διαμέτρου διαφορετικές θέσεις (δικαίωμα σιωπής αφενός και υποχρέωση να απαντά σε ό,τι ερωτάται, αφετέρου).

(ζ) Η Αρχή θεωρεί ότι, η επίδειξη ευγένειας και δηλώσεις των Λειτουργών Επιθεώρησης δεν είναι ικανές για να άρουν τις εκ του Νόμου υποχρεώσεις κάποιου μάρτυρος. Το γεγονός παραμένει ότι, ο εν λόγω Αξιωματικός έλαβε Κλήση να παρουσιαστεί ενώπιον των Λειτουργών Επιθεώρησης η οποία αποτελείτο από 6 σελίδες στις οποίες αναγράφονταν τόσο τα δικαιώματα όσο και οι υποχρεώσεις του. Μάλιστα δε, όπως ο ίδιος δήλωσε, προτού προσέλθει για μαρτυρία, είχε λάβει νομική συμβουλή. Εισήγηση για τροποποίηση της νομοθεσίας

9. Η εισήγηση του Γενικού Εισαγγελέως για τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας, στο παρόν στάδιο δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Μία τέτοια διαδικασία θα ήταν χρονοβόρα και μέχρι να υπάρξει αποτέλεσμα, θα παρέλυε τις έρευνες της Αρχής. Εξάλλου η νομοθεσία θεσπίστηκε το 2022, ήτοι πρόσφατα, και στη δημιουργία της συνέτειναν πολλοί θεσμοί και φορείς και κανένας δεν εισηγήθηκε τη συμπερίληψη των προνοιών που αναφέρει τώρα ο Γενικός Εισαγγελέας, πρόνοιες οι οποίες παραπέμπουν σε διαδικασίες ποινικής 4 ανάκρισης και όχι έρευνας. Συμμόρφωση με τις Κλήσεις που αποστέλλει η Αρχή

10. Η Αρχή θεωρεί ότι, θα πρέπει να υπάρχει πλήρης και αποτελεσματική συμμόρφωση με τις Κλήσεις που επιδίδει σε οποιοδήποτε πρόσωπο. Οποιαδήποτε ανυπακοή πλήττει τόσο το κύρος, όσο και την αποτελεσματικότητά της και θα πρέπει να αντιμετωπίζεται άμεσα.

11. Τονίζεται ότι στα πλαίσια των γενικότερων αρμοδιοτήτων της, η Αρχή και οι Λειτουργοί Επιθεώρησης απέστειλαν δεκάδες Κλήσεις για παρουσίαση τόσο μαρτύρων όσο και εγγράφων και σε όλες, μέχρι στιγμής, υπήρχε άμεση και αποτελεσματική ανταπόκριση.Η περίπτωση του εν λόγω Αξιωματικού αποτελεί τη μόνη εξαίρεση.

12. Κατόπιν των πιο πάνω εξελίξεων, η Αρχή εξετάζει το ενδεχόμενο να καταχωρίζει η ίδια ως Κατήγορος ιδιωτικές ποινικές υποθέσεις σε περιπτώσεις ανυπακοής σε πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας. Είναι δε σε επαφή με ιδιώτες δικηγόρους προς το σκοπόν αυτόν. Προεκτάσεις των θέσεων που προβάλλει ο Γενικός Εισαγγελέας

13. Παρά το γεγονός ότι ο Γενικός Εισαγγελέας αναφέρει ότι, δεν τίθεται ζήτημα αρνητικού αντικτύπου σε μελλοντικές εισηγήσεις της Αρχής εφόσον η κάθε υπόθεση κρίνεται υπό το πρίσμα των δικών της περιστατικών, η Αρχή δεν συμμερίζεται αυτή την άποψη.

14.Εκείνο που διαφαίνεται είναι ακριβώς το αντίθετο: ότι δηλαδή ο Γενικός Εισαγγελέας θα αρνείται να προχωρήσει σε ποινική ανάκριση οποιασδήποτε υπόθεσης διαφθοράς του αποστέλλει η Αρχή, με τη δικαιολογία ότι δεν τηρήθηκαν τα δικαιώματα του υπόπτου κατά την Έρευνα, ως αυτά περιγράφονται πιο πάνω.

15. Μία τέτοια εξέλιξη θα πλήξει καίρια την αποτελεσματικότητα και το έργο που επιτελεί η Αρχή. 5 16. Η μοναδική ορθή πορεία που πρέπει να ακολουθεί η Αρχή είναι η αυστηρή προσήλωση και εφαρμογή των προνοιών της δικής της νομοθεσίας.

17. Τέλος η Αρχή αναφέρει ότι δεν θα προβεί σε περαιτέρω δηλώσεις επί του θέματος.

Philenews.com

You may also like

Leave a Comment

Our Page contains news reposts. We are not responsible for any inaccuracy in the content

Copyright © All rights reserved Faros On Air 

Designed and Developed with 🧡 by eAdvertise

-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00

Adblock Detected

Please support us by disabling your AdBlocker extension from your browsers for our website.