Υποτροφίες δήμου Πάφου για Νεαπολις

Στο πλαίσιο της πολιτικής του Δήμου Πάφου για στήριξη και διάδοση της ανώτατης εκπαίδευσης, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε στη συνεδρία του που έγινε στις 5 Σεπτεμβρίου την έναρξη προγράμματος χορήγησης υποτροφιών προς αριστεύοντες μαθητές στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα προβλέπει τη χορήγηση δύο υποτροφιών στη βάση των εξής:  Μία υποτροφία αξίας €4000 για πρωτοετή/νεοεισερχόμενο φοιτητή.  Μία υποτροφία αξίας €4000 για δευτεροετή φοιτητή.  Οι υποτροφίες ισχύουν για όλα τα προγράμματα προπτυχιακών σπουδών με έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και ισχύουν για όλα τα έτη σπουδών.   Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις με στόχο…

Read More