Νίκος Πασχάλη – Η τεχνητή νοημοσύνη σαν ισχυρό εργαλείο για τη βελτίωση της αποδοτικότητας, τη μείωση του κόστους και την αύξηση της διαφάνειας.

Η τεχνητή νοημοσύνη σαν ισχυρό εργαλείο για τη βελτίωση της αποδοτικότητας, τη μείωση του κόστους και την αύξηση της διαφάνειας. (Νίκος Πασχάλη, 99428728, nicospas@gmail.com) Η τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) είναι ένα ισχυρό εργαλείο που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σε διάφορους τομείς για τη βελτίωση της αποδοτικότητας, τη μείωση του κόστους και την αύξηση της διαφάνειας. Στον κυβερνητικό τομέα, η τεχνητή νοημοσύνη έχει τη δυνατότητα να διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στη μείωση της διαφθοράς. Η διαφθορά αποτελεί σημαντικό πρόβλημα σε πολλές χώρες, καθώς υπονομεύει την εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση, μειώνει την αποτελεσματικότητα των δημόσιων υπηρεσιών και…

Read More