Αλλαγή φύλου μέχρι δύο φορές από 16 ετών – Διαφωνεί η Εκκλησία

Άνοιξε στη Βουλή η συζήτηση το νομοσχέδιο που επιτρέπει με εύκολες διαδικασίες την αλλαγή ταυτότητας φύλου. Σημειώνεται ότι το εν λόγω νομοσχέδιο ολοκληρώθηκε μετά από μία πενταετία και η Κύπρος αποτελεί ένα από τα τελευταία μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία δεν έχει θεσπίσει μία ξεκάθαρη και νομικά κατοχυρωμένη διαδικασία για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου. Η διαδικασία αυτή θα αφορά τα τρανς άτομα, άτομα δηλαδή που αντιλαμβάνονται το φύλο τους διαφορετικά από το φύλο που τους προσδιορίστηκε κατά τη γέννηση. Στα άτομα αυτά δηλαδή δίδεται η δυνατότητα να…

Read More

Σάρκα και οστά για το πρώτο νομοσχέδιο αλλαγής ταυτότητας φύλου

Δηλώσεις με το πέρας της επιτροπής Νομικών της Βουλής έκανε η Υπουργός Δικαιοσύνης. Η Στέφη Δράκου παρουσίασε για πρώτη φορά το νομοσχέδιο με τίτλο «ο «περί της Νομικής Αναγνώρισης Ταυτότητας Φύλου Νόμος του 2022». Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό νομοσχέδιο, που αποτέλεσε δέσμευση της Κυβέρνησης και το οποίο θεσπίζει ένα ξεκάθαρο νομικό πλαίσιο, με σαφείς, διαφανείς και εύκολα προσβάσιμες διαδικασίες για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου ενός προσώπου. Υπενθυμίζεται ότι μια τέτοια διαδικασία εφαρμόζεται ήδη στην Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά στη βάση μιας διοικητικής διαδικασίας που ακολουθείται από το Τμήμα Αρχείου…

Read More