Η “γέννηση” του Τύπου: Η πρώτη κυπριακή εφημερίδα (ΒΙΝΤΕΟ)

Μέσα του 1878 και ο δάσκαλος και δημοσιογράφος Θεόδουλος Κωνσταντινίδης από τη Λάρνακα, μεταφέρει από την Αίγυπτο το πρώτο τυπογραφείο.  Λίγους μήνες αργότερα εκδίδει την πρώτη εφημερίδα με την ονομασία “Κύπρος”. Μια ιστορική ημέρα η οποία ήταν η απαρχή της κυπριακής δημοσιογραφίας, λίγους μήνες μετά την κάθοδο των Βρετανών στην Κύπρο. Εφημερίδα “ΚΥΠΡΟΣ” (1878) Η πρώτη εν Κύπρω εκδιδομένη εφημερίς επέπρωτο να ίδη το φως, ότε τα τέκνα της πλουσιωτάτης ταύτης νήσου πρώτην φοράν μετά τον Ευαγόραν δύνανται ν’ αναπνεύσωσιν ελευθέρως. Η πρώτη είδηση που δημοσίευσε η εφημερίδα στο πρώτο…

Read More