Διαφάνεια στη διαδικασία ετοιμασίας του Τοπικού Σχέδιου Ακάμα ζητούν Βουλευτές

Διορία 24ων ωρών έδωσε σήμερα ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών, Άριστος Δαμιανού, στο Τμήμα Πολεοδομίας να απαντήσουν αν θα καταθέσουν στη Βουλή το υπό εκκόλαψη Τοπικό Σχέδιο Ακάμα, τονίζοντας ότι κανένας δεν βρίσκεται πάνω από τον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Σε μια πολύωρη κοινή συνεδρία των Επιτροπών Περιβάλλοντος και Εσωτερικών, εκπρόσωποι αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών, ανεξάρτητων οργανισμών, περιβαλλοντικών οργανώσεων, αλλά και εκπρόσωποι κοινοτήτων, συζήτησαν το προτεινόμενο Τοπικό Σχέδιο Ακάμα. Σε δηλώσεις τους μετά τη συνεδρία, οι Προέδροι των δύο Επιτροπών τόνισαν την ανάγκη προστασίας του Ακάμα ενάντια στα οποιαδήποτε συμφέροντα. Ο κ.…

Read More