Συνάντηση Α.Σ.Τ.Ε.Π.Α.Η.Κ με τους αρμόδιους Υπουργούς

Σαν Α.Σ.Τ.Ε.Π.Α.Η.Κ θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά, τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τον Υπουργό Οικονομικών, την Υπουργό Εμπορίου και Βιομηχανίας, την Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Α.Η.Κ και τον Γενικό Διευθυντή Α.Η.Κ για την συνάντηση με την συντεχνία μας. Είχαμε ένα εποικοδομητικό διάλογο όσο αφορά την θέση μας  για την βιωσιμότητα του οργανισμού μας,  και έχουμε επεξηγήσει, το γιατί η Α.Η.Κ θα πρέπει να συμβάλει ενεργά στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Με την σειρά της η Υπουργός Ενέργειας μας διαβεβαίωσε ότι το αμέσως επόμενο διάστημα θα ενημερωθεί η…

Read More