Το Paphos Homemarket ζητά να προσλάβει οδηγούς και συναρμολογητές επίπλων  στο Τμήμα παράδοσης επίπλων.

Sharing is caring!

Το Paphos Homemarket ζητά να προσλάβει οδηγούς και συναρμολογητές επίπλων  στο Τμήμα παράδοσης επίπλων. 

Απαραίτητα  προσόντα :

  • Γνώστες της Ελληνικής & Αγγλικής γλώσσας
  • Ευχάριστη προσωπικότητα
  • Κάτοχοι άδειας οδηγού

 

Απολαβές: Βασικός Μισθός και άλλα ωφελήματα

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την κα Αγγέλα Γεωργίου στο τηλέφωνο 99 522227. 

 

Related posts