Ζητούν αποζημιώσεις και απειλούν με μέτρα οι πρατηριούχοι – Επιστολή στην ΕΕ

Sharing is caring!

Επιπλέον, οι πρατηριούχοι δεν αποκλείουν τη λήψη δυναμικών μέτρων, ενώ ζητούν αποζημιώσεις από το κράτος.

Με δεδομένο ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει αναλάβει μέσω των δικών της οργάνων της επίβλεψη των σημείων που υπάρχουν ως οδοφράγματα,

Με δεδομένο ότι η Κυπριακή Δημοκρατία ενώ έχει αναλάβει την πιο πάνω υποχρέωση και ευθύνη φαίνεται ανίκανη να εξασκήσει πραγματικό έλεγχο ως προς τα άτομα και οχήματα των ανθρώπων που περνούν από τα εν λόγω οδοφράγματα,

Με δεδομένο ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει συμφωνήσει να εφαρμόζει τα άρθρα του Κανονισμού της Πράσινης Γραμμής

Και

Με δεδομένο ότι στα εν λόγω άρθρα του Κανονισμού της Πράσινης Γραμμής πουθενά δεν φαίνεται να υπάρχει οποιαδήποτε εξαίρεση στους κανόνες που να επιτρέπει την μεταφορά καυσίμων στις ελεύθερες περιοχές και άρα απαγορεύεται η οποιαδήποτε προμήθεια καυσίμων από τις κατεχόμενες στις ελεύθερες περιοχές,

Και

Με δεδομένο ότι λόγω της μη αυστηρής εφαρμογής των άρθρων του Κανονισμού της Πράσινης Γραμμής αλλά και της απουσίας αυστηρών ελέγχων από τα όργανα της Κυπριακής Δημοκρατίας στα οδοφράγματα,

Και

Με δεδομένο ότι η Κανονισμός της Πράσινης Γραμμής προνοεί ρητά σε περίπτωση που υπάρξουν σοβαρές διαταραχές σε συγκεκριμένο τομέα της οικονομίας της Κυπριακής Δημοκρατίας οι οποίες προκαλούνται από την εκτεταμένη χρήση των διευκολύνσεων από τα πρόσωπα που διέρχονται από τη γραμμή, η Κυπριακή Δημοκρατία να μπορεί να σταματήσει αυτή τη αδικαιολόγητη κατάχρηση μέχρι να μπορέσει να προβεί σε διαφορετικές διευθετήσεις και προφανώς δεν το κάνει,

Και

Με δεδομένο ότι η Κυπριακή Δημοκρατία αγνοεί το εν λόγω άρθρο του Κανονισμού για άμεση επέμβαση και θεραπεία του προβλήματος και επιτρέπει αυτό να συνεχίζει,

Και

Με δεδομένο ότι η αφού η Κυπριακή Δημοκρατία  αγνοεί το πρόβλημα και αρνείται επίσης να ενημερώσει την Ευρωπαϊκή Ένωση επίσημα,

Με δεδομένο ότι από τη συμπεριφορά της Κυπριακής Δημοκρατίας όπως αυτή περιγράφεται πιο πάνω επηρεάζονται άμεσα και απόλυτα τα οικονομικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Με δεδομένο ότι η πρατηριούχοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα βιωσιμότητα των πρατηρίων τους. Το φαινόμενο της αγοράς καυσίμων από τα κατεχόμενα έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις. Αυτό επιβεβαιώνεται από τις ουρές των αυτοκινήτων στα οδοφράγματα καθημερινά και επί συνεχούς βάσεως. Συγκεκριμένα έχουν τετραπλασιαστεί τόσο οι διελεύσεις από τα 220.604 το 2021 και οι διελεύσεις οχημάτων από 194.859 το 2021, μέχρι τον Αύγουστο του 2022 έφτασαν τις 838.209 και 533.195.

Με δεδομένο το γεγονός ότι ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων έχει εξαντλήσει όλα τα περιθώρια επαφών και διαβουλεύσεων με τις αρμόδιες Αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας αποφασίσαμε και θεωρούμε ότι:

Τα πιο πάνω επιτρέπουν στα πρατήρια του Συνδέσμου να διεκδικήσουν και να απαιτήσουν ως άμεσα επηρεαζόμενοι από την ίδια την Κυπριακή Δημοκρατία να επέμβει άμεσα με καθοριστικά μέτρα για την παύση και μη συνέχιση αυτής της κατάστασης όπως επίσης και την αποζημίωση τους για όλη τη ζημιά που έχουν πάθε μέχρι σήμερα.

Τα πιο πάνω επιτρέπουν στα πρατήρια του Συνδέσμου να απευθυνθούν επίσημα απευθείας στα όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και οργανώσεων όπως είναι η Frontex από τη στιγμή που η Κυπριακή Δημοκρατία φαίνεται να αδιαφορεί για το πρόβλημα, να είναι ανίκανη να επέμβει αλλά και να αποκρύβει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την πραγματικότητα του προβλήματος.

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Πρατηριούχων Υγρών καυσίμων πέραν των νομικών διαδικασιών και της προσφυγής του στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν αποκλείει τη λήψη δυναμικών μέτρων μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας για την επιβίωση των πρατηρίων στις ελεύθερες περιοχές.
Συνεπώς, η σχετική επιστολή απαίτησης έχει σταλεί σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη της Κυπριακής Δημοκρατίας και επιστολή μαζί με αυτούσια την νομική έκθεση η οποία αναπτύσσει νομικά και πραγματικά το πρόβλημα έχει σταλεί στα αρμόδια όργανα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Πηγή: Sigmalive

Related posts