ΘΕΜΑ: Έναρξη Προγράμματος Θερμοκοιτίδας «Hub Nicosia»

Sharing is caring!

24 Νοεμβρίου 2021 Επικοινωνία: 22-252315
ΘΕΜΑ: Έναρξη Προγράμματος Θερμοκοιτίδας «Hub Nicosia»
Σας πληροφορούμε για την έναρξη λειτουργίας του Προγράμματος θερμοκοιτίδας «Hub Nicosia».
Αποστολή του προγράμματος είναι να εντοπίσει καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες και να στηρίξει
την υλοποίηση τους. Η θερμοκοιτίδα απευθύνεται σε μικρά start-ups, ερευνητές και νέους
επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν νέα προϊόντα και υπηρεσίες τόσο προς όφελος
των ιδίων αλλά και της κοινωνίας ευρύτερα. Η θερμοκοιτίδα παρέχει τις απαραίτητες υποδομές,
υποστηρικτικές υπηρεσίες αλλά και χρηματοδοτικά επενδυτικά σχέδια σε επιλεγμένες καινοτόμες
επιχειρήσεις προκειμένου να διασφαλίσουν την επιτυχία και βιωσιμότητα τους στην αγορά.
Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι:
• Να δώσει το έναυσμα σε επιστήμονες να μετατρέψουν τις ερευνητικές ιδέες και τα ερευνητικά
ευρήματα τους σε βιώσιμα επιχειρηματικά εγχειρήματα.
• Να στηρίξει νέες επιχειρήσεις από την ίδρυση μέχρι την ολοκληρωμένη ανάπτυξή τους.
• Να αποτελέσει αξιόπιστο εταίρο και μέντορα για τις εταιρίες που είναι εγκατεστημένες στην
θερμοκοιτίδα.
• Να στηρίξει την κοινωνική επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και την παραγωγή
καινοτόμου γνώσης και τεχνογνωσίας.
• Να συνεισφέρει στην δημιουργία εναλλακτικών μορφών χρηματοδότησης (όπως ομολόγου
κοινωνικού αντικτύπου).
• Να συνεισφέρει ενεργά σε εθνικά και διεθνή δίκτυα και προγράμματα.
Συχνά οι θερμοκοιτίδες παρέχουν μικρό αρχικό κεφάλαιο κίνησης. Σε αντάλλαγμα για την
παροχή αυτών των κεφαλαίων και των υπηρεσιών, η θερμοκοιτίδα αποκτά ένα μειοψηφικό
SYNTHESIS CENTER FOR RESEARCH & EDUCATION LTD
Tagmatarchi Pouliou 33 | 1101 Nicosia | CYPRUS
Tel./Fax +357-22252315
E-mail: info@synthesis-center.com | Web: www.synthesis-center.org
ποσοστό της εταιρίας. Οι νέες εταιρίες μπορούν να αντλούν νέο κεφάλαιο, επενδυτικό ή
λειτουργικό, από εξωτερικούς συνεργάτες ή από προγράμματα επιδοτήσεων του κράτους ή και
μέσω ομολόγων κοινωνικού αντικτύπου. Η θερμοκοιτίδα θα μπορεί να λειτουργεί και ως
επενδυτικό ταμείο προς όφελος των εταιριών που συνεργάζονται.
Η θερμοκοιτίδα HUB NICOSIA έχει δημιουργηθεί και διευθύνεται από το Ερευνητικό Κέντρο
SYNTHESIS σε συνεργασία με το Επενδυτικό Ταμείο Latnana Holdings Ltd. Το Ερευνητικό
Κέντρο SYNTHESIS είναι ο πρωτοπόρος οργανισμός της Κύπρου στους τομείς της κοινωνικής
επιχειρηματικότητας και κοινωνικής καινοτομίας. Έχει ιδρύσει και λειτουργεί το Hub Nicosia ένα
κέντρο συνεργατικής εργασίας και κοινωνικής καινοτομίας.
Για να ενταχθείτε στο πρόγραμμα ή για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί
μας στο τηλέφωνο 22252315 / 99610295 ή στην ιστοσελίδα www.synthesis-center.org

Related posts