Συνεχίζει να πληρώνεται ο Γιαννάκη – Ζητά αποζημιώσεις ο Γενικός Ελεγκτής

Sharing is caring!

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Φιλελεύθερου, ο Γενικός Ελεγκτής εισηγείται την επιβολή υποχρεωτικής αφυπηρέτησης στον τέως Επίτροπο Εθελοντισμού, Γιαννάκη Γιαννάκη, καθώς και δρομολόγηση διαδικασίας διεκδίκησης αποζημιώσεων.

«Εφόσον δεν λάβετε στο μεταξύ κάποια άλλη απόφαση, ο τέως Επίτροπος θα συνεχίσει, ίσως για ορισμένα ακόμη χρόνια, να αμείβεται με το 50% του μισθού του», παρατηρεί ο Γενικός Ελεγκτής. Αφού υποδεικνύει πως με βάση τους Κανονισμούς του ΟΝΕΚ (Περί Οργανισμού Νεολαίας (Διάρθρωση και Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων) Κανονισμοί (ΚΔΠ 513/2007), αν ασκηθεί ποινική δίωξη εναντίον υπαλλήλου, ουδεμία πειθαρχική δίωξη επιτρέπεται να ασκηθεί ή να συνεχισθεί εναντίον του (για λόγους όμως που σχετίζονται με την ποινική δίωξη, μέχρις ότου αυτή πάρει οριστικό τέλος), ο Γενικός Ελεγκτής επισημαίνει: «Με βάση τον Κανονισμό 26(2) της ίδιας ΚΔΠ 513/2007, το Συμβούλιο έχει εξουσία να αποφασίζει την πρόωρη αφυπηρέτηση μόνιμου υπαλλήλου, μεταξύ άλλων, στην περίπτωση έστω και αναίτιας ακαταλληλότητας ενός υπαλλήλου, που προφανώς τεκμαίρεται εάν, για οποιοδήποτε λόγο (αναίτια ή δολίως), αυτός δεν πληροί το εν ισχύ Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης».

Είναι συνεπώς άποψή μας, συνεχίζει ο Γενικός Ελεγκτής, «ότι δεν ενδείκνυται να παραμείνετε αδρανείς και ότι οφείλετε να αναζητήσετε νομική συμβουλή, κατά προτίμηση από τουλάχιστον δύο εγνωσμένου κύρους νομικούς συμβούλους, οι οποίοι θα σας συμβουλέψουν για τον βέλτιστο εκ μέρους σας νόμιμο χειρισμό, ώστε να διασφαλίσετε τα συμφέροντα του ΟΝΕΚ».

Στην επιστολή προστίθεται, πως «στο πλαίσιο της ίδιας νομικής καθοδήγησης θα πρέπει, κατά την άποψή μας, να δρομολογήσετε τη διαδικασία αναζήτησης αστικών αποζημιώσεων εάν, ανεξάρτητα από την τυχόν καταδίκη ή όχι του τέως Επιτρόπου Εθελοντισμού για οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα, μπορέσετε να διαπιστώσετε ότι αυτός δεν είναι κάτοχος των προσόντων που θα δικαιολογούσαν την αμοιβή του με μισθό που καταβάλλεται σε κάτοχο πανεπιστημιακού τίτλου».

Ο Γενικός Ελεγκτής υποδεικνύει επίσης, πως οι νομικοί σύμβουλοι θα πρέπει να σχολιάσουν ιδίως το θέμα της ενδεχόμενης παραγραφής οποιωνδήποτε αστικών αδικημάτων στη βάση του Περί Παραγραφής Αγώγιμων Δικαιωμάτων Νόμου (Ν. 66(Ι)/2012).

Πηγή: Sigmalive

Related posts