Συνάντηση Α.Σ.Τ.Ε.Π.Α.Η.Κ με τους αρμόδιους Υπουργούς

Sharing is caring!

Σαν Α.Σ.Τ.Ε.Π.Α.Η.Κ θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά, τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τον Υπουργό Οικονομικών, την Υπουργό Εμπορίου και Βιομηχανίας, την Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Α.Η.Κ και τον Γενικό Διευθυντή Α.Η.Κ για την συνάντηση με την συντεχνία μας.

Είχαμε ένα εποικοδομητικό διάλογο όσο αφορά την θέση μας  για την βιωσιμότητα του οργανισμού μας,  και έχουμε επεξηγήσει, το γιατί η Α.Η.Κ θα πρέπει να συμβάλει ενεργά στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Με την σειρά της η Υπουργός Ενέργειας μας διαβεβαίωσε ότι το αμέσως επόμενο διάστημα θα ενημερωθεί η Ρ.Α.Ε.Κ όπως συμφωνηθούν και τροποποιηθούν κάποιες συμφωνίες για την συμμετοχή της Α.Η.Κ στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Για το θέμα του Ηλεκτροπαραγωγικού Σταθμού Δεκέλειας, τονίσαμε την θέση μας ότι ο Ηλεκτροπαραγωγικός Σταθμός Δεκέλειας είναι κομβικό σημείο για την ενέργεια στον τόπο μας και δεν είναι ορθό να βασιζόμαστε στον Ηλεκτροπαραγωγικό Σταθμό Βασιλικού, υπενθυμίζοντας την έκρηξη στο Μαρί το 2011.

Με την σειρά της, η Υπουργός Ενέργειας μας ανάφερε ότι ετοιμάστηκε ένα δεκαετές πλάνο σταδιακής αναβάθμισης του Ηλεκτροπαραγωγικού Σταθμού Δεκέλειας με αντικατάσταση των ρυπογόνων μονάδων από την Α.Η.Κ.

Επίσης για το θέμα της έγκρισης για παράταση της λειτουργείας του Ηλεκτροπαραγωγικού Σταθμού Δεκέλειας από την Ευρωπαϊκή επιτροπή μέχρι και το 2028 για τις ρυπογόνες μονάδες, μας αναφέρθηκε ότι είναι πολύ κοντά στο να είναι θετική η απάντηση από την αρμόδια επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σαν Α.Σ.Τ.Ε.Π.Α.Η.Κ, ενημερώσαμε τους αρμόδιους Υπουργούς και Διοικητικό Συμβούλιο της Α.Η.Κ  για το πρόβλημα της υποστελέχωσης στον οργανισμό, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην πλήρωση θέσεων για τα τμήματα που έχουν άμεση επαφή με τους καταναλωτές, όπως επίσης και των τμημάτων σε όλα τα συνεργεία και Ηλεκτροπαραγωγικούς Σταθμούς βάση και της οργανικής δομής του κάθε τμήματος.

Έχουμε αναφερθεί και σε εργασιακά ζητήματα που αφορούν το Εργατικό και Τεχνικό προσωπικό, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στις μισθολογικές κλίμακες, όπως και διακρίσεων μεταξύ κλιμάκων και προαγωγών του προσωπικού.

Μας ζητήθηκε από τον Υπουργό Εργασίας και Διοικητικό Συμβούλιο της Α.Η.Κ, το επόμενο διάστημα να γίνει συνάντηση της Α.Σ.Τ.Ε.Π.Α.Η.Κ  με το Διοικητικό Συμβούλιο της Α.Η.Κ για τα εργασιακά ζητήματα που θέσαμε στην συνάντηση και με την σειρά του το Διοικητικό Συμβούλιο, να τα προωθήσει στον Υπουργό Εργασίας.

Δυστυχώς, σαν Α.Σ.Τ.Ε.Π.Α.Η.Κ δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε στις δηλώσεις του Προέδρου της Ε.Π.Ο.Π.Α.Η στα Μ.Μ.Ε έξω από το Υπουργείο Εργασίας υποβαθμίζοντας τον Οργανισμό μας και την οικογένεια της Α.Η.Κ.

Αναφέρθηκε στις δηλώσεις του ότι η Α.Σ.Τ.Ε.Π.Α.Η.Κ είναι «απεργοσπάστες». Να υπενθυμίσουμε στον Κον Ταφούνα ότι μετά από επιστολές που έχουμε αποστείλει προς τις υπόλοιπες συντεχνίες, για να μας γίνει λεπτομερής ενημέρωση για τους λόγους που θα πραγματοποιούσατε απεργία, και με την σειρά μας σαν συντεχνία, να ενημερώναμε τα μέλη μας ορθά και με διαφάνεια για να μπορούσαμε και εμείς  να σας στηρίζαμε. Δεν έχουμε πάρει μέχρι και σήμερα ούτε και μια απάντηση ή ενημέρωση για την βιωσιμότητα του οργανισμού μας, που όπως πολύ σωστά το έχετε θέσει « ένα τόσο σημαντικό ζήτημα η βιωσιμότητα του οργανισμού μας».

Να υπενθυμίσουμε ότι ημέρες  πριν την ημέρα των απεργιακών μέτρων, συνάδελφοι και μέλη άλλων συντεχνιών, απέστειλαν στο τμήμα προσωπικού επιστολή για να εξαιρεθούν από τα απεργιακά μέτρα και να εργαστούν κανονικά.

Διερωτόμαστε αν και αυτοί οι συνάδελφοι μας, και μέλη των άλλων συντεχνιών, θεωρήθηκαν «απεργοσπάστες».

Μας κατηγορήσατε ότι με την παρουσία μας στην συνάντηση με τους αρμόδιους Υπουργούς «υποβαθμίζεται η συνάντηση με την παρουσία μας για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα, η βιωσιμότητα του οργανισμού μας».

Μόνο με αυτήν σου την δήλωση , υποβαθμίζεις τον κάθε συνάδελφο σε αυτήν την υπηρεσία και λυπούμαστε πραγματικά που σαν Πρόεδρος συντεχνίας υπερασπίζεσαι τα δικαιώματα των συναδέλφων μας.

Αναφέρατε επίσης, ότι η Α.Σ.Τ.Ε.Π.Α.Η.Κ προσκλήθηκε στην συνάντηση« με την πρόφαση ότι είμαστε εγγεγραμμένη συντεχνία στον Έφορο Συντεχνιών».

Λυπούμαστε πραγματικά, αν η  Διεύθυνση του Οργανισμού μας δεν σε έχει ενημερώσει ότι είμαστε εγγεγραμμένη στον Έφορο Συντεχνιών. Αν αποταθείτε στον Έφορο Συντεχνιών θα πάρετε την απάντηση σας.

Με εκτίμηση,

Χρίστος Κασπαρής

Πρόεδρος ΑΣΤΕΠΑΗΚ

Ανεξάρτητη Συντεχνία Τεχνικού

και Εργατικού Προσωπικού ΑΗΚ

Related posts