Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να παραπέμψει την Κύπρο και τη Μάλτα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω μη σωστής μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο των κανόνων σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων των μηχανικών και αρχιτεκτόνων.

Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Κύπρο και τη Μάλτα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω εσφαλμένης μεταφοράς των ενωσιακών κανόνων σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων (οδηγία 2005/36/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2013/55/ΕΕ). Οι ισχύοντες εθνικοί κανόνες δημιουργούν αδικαιολόγητα εμπόδια στην αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων σε διασυνοριακό επίπεδο και, ως εκ τούτου, παρεμποδίζουν την επαγγελματική κινητικότητα.

Οι ενωσιακοί κανόνες έχουν συμβάλει στη δημιουργία σύγχρονου συστήματος για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και της επαγγελματικής πείρας σε ολόκληρη την ΕΕ. Διευκολύνουν τους επαγγελματίες να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε διάφορα κράτη μέλη, διασφαλίζοντας παράλληλα βελτιωμένο επίπεδο προστασίας για τους καταναλωτές και τους πολίτες.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, η κυπριακή νομοθεσία επιβάλλει αδικαιολόγητες προϋποθέσεις για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων μηχανικών και αρχιτεκτόνων, ενώ δεν διασφαλίζει πλήρως την αυτόματη αναγνώριση των αρχιτεκτόνων·

Η μαλτέζικη νομοθεσία επιβάλλει πρόσθετα προγράμματα κατάρτισης και γλωσσικές απαιτήσεις για τα ιατρικά και παραϊατρικά επαγγέλματα. Επιπλέον, επιβάλλει υπερβολικές διαδικαστικές απαιτήσεις και απαιτήσεις τεκμηρίωσης για τους κτηνιάτρους που επιθυμούν να παρέχουν προσωρινές υπηρεσίες στη Μάλτα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Eκπρόσωπος Κομισιόν: Σημαντικές αδυναμίες της Δικαιοσύνης στην Κύπρο

Δεδομένου ότι η Επιτροπή θεωρεί ότι η Κύπρος και η Μάλτα εξακολουθούν να παραβιάζουν τους κανόνες της ΕΕ, αποφάσισε να παραπέμψει τις υποθέσεις στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι εν λόγω διαδικασίες επί παραβάσει αφορούν εμπόδια στους ειδικευμένους επαγγελματίες του κατασκευαστικού τομέα, όπως αρχιτέκτονες, μηχανικούς, ηλεκτρολόγους και εγκαταστάτες φυσικού αερίου. Ο κατασκευαστικός τομέας έχει χαρακτηριστεί ως τομέας προτεραιότητας σε πρόσφατη ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «30 χρόνια ενιαίας αγοράς». Επιπλέον, η δράση της Επιτροπής επικεντρώθηκε στα εμπόδια στα ιατρικά και παραϊατρικά επαγγέλματα, στους κτηνιάτρους, καθώς και στα εμπόδια που προκύπτουν από τις υπερβολικές γλωσσικές απαιτήσεις που επηρεάζουν την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων γενικότερα.

Ιστορικό

Η οδηγία 2005/36/ΕΚ για τα επαγγελματικά προσόντα αποτελεί βασική νομοθετική πράξη της ΕΕ που επιτρέπει την αναγνώριση διπλωμάτων και επαγγελματικών προσόντων σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ. Αποτελεί προτεραιότητα πολιτικής να διασφαλιστεί η ορθή μεταφορά και εφαρμογή της εν λόγω οδηγίας για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των επαγγελματιών στην ενιαία αγορά, ιδίως όσον αφορά την κινητικότητά τους. Εκτός από την παρούσα παραπομπή, η Επιτροπή αποστέλλει σήμερα προειδοποιητική επιστολή στη Γερμανία, καθώς και αιτιολογημένη γνώμη στο Βέλγιο, την Κύπρο και τη Ρουμανία σχετικά με παραβάσεις της οδηγίας για τα επαγγελματικά προσόντα.

Πηγή: philenews.com