Προτιμούν να είναι επιχειρηματίες παρά υπάλληλοι οι νέοι

Sharing is caring!

  Ο Φιλελεύθερος   

Προτιμούν τον τομέα της αυτοαπασχόλησης παρά να είναι υπάλληλοι σε άλλη επιχείρηση ή οργανισμό, η πλειοψηφία των νέων στην Κύπρο, θεωρώντας ότι θα έχουν πιο ψηλές απολαβές, σε αντίθεση με το τι δηλώνει ο μέσος όρος των νέων στην Ε.Ε.

Η έρευνα του ευρωβαρόμετρου «Social entrepreneurship and youth» που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της ΕΕ τον Μάρτιο και έγινε τον Οκτώβριο του 2022, όπου ερωτήθηκαν 510 νέοι της Κύπρου ηλικίας 15 έως 30 ετών, δείχνει πως αντιλαμβάνονται οι νέοι το επιχειρείν και ποια μπορεί να είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Στην ερώτηση αν μπορούσες να διαλέξεις μεταξύ διαφορετικών ειδών εργασίας, θα προτιμούσατε να είστε…, το 64% απάντησαν «αυτοαπασχόληση», το 27% «υπάλληλοι» και το 9% «δεν γνωρίζω». Από την άλλη, το 55% των νέων στην Ε.Ε. γενικότερα, προτιμούν να είναι υπάλληλοι, το 39% αυτοεργοδοτούμενοι και το 7% δεν γνωρίζει. Στην ερώτηση ποιοι είναι οι λόγοι που οι νέοι θέλουν να ανοίξουν τη δική τους επιχείρηση οι τρεις top απαντήσεις για την Κύπρο είναι: Καλύτερες προοπτικές εισοδήματος (45% Κύπρος, 28% Ευρώπη), η ανεξαρτησία να είσαι αφεντικό του εαυτού σου (44% Κύπρος, 44% Ευρώπη), η ελευθερία επιλογής χρόνου και τόπου εργασίας ( Κύπρος 30%, Ευρώπη 36%).

Στην ερώτηση αν δημιουργούσατε τη δική σας επιχείρηση, ποιο είδος υποστήριξης θα ήταν η περισσότερο χρήσιμος, οι τρεις κορυφαίες απαντήσεις είναι: εκπαίδευση και καθοδήγηση από έμπειρους επιχειρηματίες (35% Κύπρος, 22% Ευρώπη), οικονομική υποστήριξη υπό μορφή επιχορηγήσεων (34% Κύπρος, 23% Ευρώπη), υποστήριξη δικτύωσης για πρόσβαση σε πιθανούς πελάτες ή προμηθευτές (32% Κύπρος, 22% Ευρώπη). Στην ερώτηση πόσο εξοικειωμένοι είστε με την επιχειρηματικότητα,  το 12% των νέων της Κύπρου απάντησαν «πάρα πολύ», το 41% «σε μεγάλο βαθμό», το 40% «όχι και τόσο», το 7% «καθόλου» και το 1% απάντησαν «δεν γνωρίζω».

 

Με τον όρο κοινωνική επιχειρηματικότητα το 9% των νέων της Κύπρου δήλωσαν ότι είναι πολύ εξοικειωμένοι, το 35% πως είναι σε αρκετό βαθμό εξοικειωμένοι, το 42% δεν είναι και τόσο εξοικειωμένοι με τον όρο, το 12% καθόλου, ενώ το 3% απάντησαν δεν γνωρίζω. Οι τέσσερις κύριοι στόχοι που έχουν οι νέοι της Κύπρου κατά τη δημιουργία της δικής τους επιχείρησης, σύμφωνα με την έρευνα είναι: για να ακολουθήσουν τα δικά τους ενδιαφέροντα (55%), για να δημιουργήσουν τη δική τους δουλειά (36%), για να κάνουν τις καινοτόμες ιδέες πράξη (35%), για να γίνουν πλούσιοι (28%).

Πως σκέφτονται οι Ευρωπαίοι

Το 46% των νέων ηλικίας 15-30 ετών στην ΕΕ θα σκεφτόταν να δημιουργήσει τη δική του επιχείρηση, αλλά μόνο λίγοι έχουν λάβει ενεργά μέτρα για να το κάνουν. Η έλλειψη κεφαλαίων ή πόρων, οι οικονομικοί κίνδυνοι, οι ανεπαρκείς γνώσεις και επιχειρηματικές δεξιότητες βρέθηκαν ως τα κύρια εμπόδια για να γίνουν οι νέοι επιχειρηματίες. Επιπλέον, μόνο το ένα τρίτο των νέων ήταν εξοικειωμένοι με την έννοια της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Η πλειοψηφία των νέων βρίσκει «πολύ» ή «αρκετά σημαντικό» ότι ένας δυνητικός εργοδότης έχει ορίσει κοινωνικούς στόχους (75%) ή περιβαλλοντικούς στόχους (73%) για την εταιρεία. Θεωρούν επίσης σημαντικό ότι η εταιρεία εμπλέκει τους εργαζόμενους στη λήψη αποφάσεων (78%). Σχεδόν ένας στους δύο ερωτηθέντες (46%) θα εξέταζαν το ενδεχόμενο να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση, αν και δεν έχουν λάβει ακόμη μέτρα για να το κάνουν. Παρά τον ενθουσιασμό για αυτοαπασχόληση, σχετικά λίγοι νέοι που ερωτήθηκαν είναι αυτοαπασχολούμενοι: το 9% έχει ήδη ξεκινήσει μια επιχείρηση και ένα επιπλέον 14% κάνει βήματα για να ξεκινήσει μια επιχείρηση.

Πηγή: philenews.com

Related posts