«Οικονομικό έγκλημα και διαφθορά – προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ».

Sharing is caring!

9η Συνάντηση της Μικτής Ομάδας Κοινοβουλευτικού Ελέγχου της Ευρωπόλ
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Βρυξέλλες
ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ
25-26 Οκτωβρίου 2021
Θέμα: «Οικονομικό έγκλημα και διαφθορά- προστασία των οικονομικών
συμφερόντων της ΕΕ».
Είναι γεγονός ότι η διαφθορά αποτελεί ένα ιδιαίτερα σοβαρό έγκλημα με διασυνοριακή διάσταση και δεν επιβαρύνει απλώς την οικονομία της ΕΕ αλλά υπονομεύει επίσης τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου σ’ ολόκληρη την Ευρώπη. Σύμφωνα με την Επικεφαλής της Ευρωπόλ κ.Κατρίν ντε Μπολ, οι επιπτώσεις από την πανδημία της Covid-19 αποδυνάμωσαν την οικονομία της Ένωσης και δημιούργησαν νέα κενά ασφάλειας από τα οποία μπορεί να αναδυθεί το έγκλημα. Για το λόγο αυτό, πέρσι, δήλωσε, ιδρύθηκε το Ευρωπαϊκό Κέντρο για το Χρηματοπιστωτικό και Οικονομικό έγκλημα της Ευρωπόλ με στόχο την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος, της απάτης και της διαφθοράς, που συνήθως αυξάνονται σε καιρούς οικονομικής κρίσης.
Επιπρόσθετα, πέραν των γνωστών κινδύνων, αναδύονται νέες ψηφιακές προκλήσεις οι οποίες σχετίζονται με νέους τρόπους διαχείρισης και διάθεσης κονδυλίων της ΕΕ που συνδέονται με τις επιδόσεις και την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων, και τομείς ενισχυμένων δαπανών όπως η πράσινη και ψηφιακή μετάβαση. Αν και πάρθηκαν μέτρα προς την σωστή κατεύθυνση από πλευράς ΕΕ, για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των κινδύνων αυτών χρειάζονται επίσης νέες προσεγγίσεις και νέα εργαλεία, ένα ανανεωμένο και κοινό ευρωπαϊκό όραμα για την καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ. Ειδικότερα, επιβάλλεται αποτελεσματικότερη συλλογή και χρήση δεδομένων, βελτιωμένη διαφάνεια, καλύτερες συντονισμένες και συνεκτικές προσπάθειες των κρατών μελών μέσω αλλά και ανάπτυξης κατάλληλων ελεγκτικών μηχανισμών, ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ με τους θεσμούς και τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΕ, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι οποίοι πρέπει να λειτουργούν με ανεξαρτησία, αμεροληψία και λογοδοσία. Αυτό αποτυπώνεται άλλωστε και σε σωρεία ψηφισμάτων του Κοινοβουλίου για την πάταξη της διαφθοράς.
Κλείνοντας, τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να λαμβάνουν σοβαρά υπόψιν τις Ετήσιες Εκθέσεις της Κομισιόν όσο αφορά την κατάσταση του κράτους δικαίου στην χώρα τους και να προβαίνουν στην υιοθέτηση των κατάλληλων μέτρων πρόληψης και καταπολέμησης της διαφθοράς.

Related posts