Thursday, July 18, 2024
Home » Οικολογική  Παρέμβαση  ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΑΚΑΜΑ : ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΚΑΜΑ 

Οικολογική  Παρέμβαση  ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΑΚΑΜΑ : ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΚΑΜΑ 

0 comment

 

                                                                  Οικολογική  Παρέμβαση  

                                                                             ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΑΚΑΜΑ                                                                                                                                                Οργάνωση για το Περιβάλλον και τον Πολιτισμό

Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, Ξάνθης Ξενιέρου 53, Τ.Κ. 1015 Λευκωσία 

Τ.Θ. 25204, 1307 Λευκωσία, Κύπρος

Ηλεκτρονική διεύθυνση: friendsofakamas@gmail.com, ktsimillis@cytanet.com.cy

τηλ. 99693650, 99651582 

 

12 Σεπτεμβρίου 2023

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

 

ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΚΑΜΑ 

Οι ΦτΑ θεωρούμε πως το πιο ουσιαστικό αντισταθμιστικό μέτρο προς τις κοινότητες Ακάμα  θα ήταν η κήρυξη της Χερσονήσου σε Εθνικό Πάρκο (με την απαραίτητη συμπλήρωση του περί Δασών Νόμου) δηλ. με αναβάθμιση του κηρυχθέντος ΕΔΠ που θα προσδώσει ουσιαστική ανάπτυξη στην όλη περιοχή και όχι μόνο (Την ίδια ώρα παρατηρούμε πως η Πολιτεία αδυνατεί να εφαρμόσει την υφιστάμενη νομοθεσία και αντίθετα δίνει την εντύπωση πως τα τετελεσμένα μπορεί να μονιμοποιηθούν).

Μελετώντας τα αντισταθμιστικά μέτρα, μεταξύ άλλων, πλανάται το ερώτημα γιατί  επικεντρώθηκε το ενδιαφέρον της Πολιτείας, σχεδόν αποκλειστικά, στην Κοινότητα Ίνειας;

Αναφερόμενοι σημείο προς σημείο στα 11 αυτά μέτρα που δημοσιεύτηκαν εν περιλήψει στα ΜΜΕ έχουμε να παρατηρήσουμε κατά σημείο τα εξής:

 

 1. Παραχώρηση επιδότησης στους ιδιοκτήτες γης με βάση την έκταση.

Οι αναφερόμενες γαίες που θα τύχουν αυτής της επιδότησης είναι εντός ή εκτός ΕΔΠ; Νοείται ότι πρέπει να διασφαλιστεί πως αυτές δεν θα οικοδομηθούν, όπως  προβλέπεται με τις υφιστάμενες πολεοδομικές ζώνες. Σε ουδεμία περίπτωση θα μπορούν να τυγχάνουν ενίσχυσης  γαίες όπου έχουν ανεγερθεί παράνομες κατασκευές των οποίων η κατεδάφιση αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση.

 1. Σχεδιασμός και υλοποίηση βασικού οδικού δικτύου σε Οικιστικές Ζώνες.

Aποδεκτό, αν μέσα από Μελέτη Επιπτώσεων στο Περιβάλλον καταδειχτεί πως δεν υπάρχουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την υλοποίηση αυτού του βασικού οδικού δικτύου. Αυτό δεν θα πρέπει να εκφυλιστεί σε παραχώρηση προς φορείς στην κυριότητα των οποίων έχουν πιθανόν περιέλθει μεγάλα τεμάχια που, εν πάση περιπτώσει, έχουν υποχρέωση κατασκευής μέρους του οδικού δικτύου. 

 1. Σύσταση Τοπικού Συντονιστικού Γραφείου Ακάμα.

Σημασία έχει το αντικείμενο και το πλαίσιο εργασίας, και οι όροι εντολής   πού το σώμα αυτό του Συντονιστικού Φορέα θα είναι υπόλογο. Πέρα από αυτό η στελέχωση θα πρέπει να γίνει με δημόσια προκήρυξη και με βάση την κείμενη νομοθεσία. Μια ιδιαίτερη δυσκολία πιθανόν να προκύψει από την ένταξη των κοινοτήτων Ακάμα σε δυο δήμους (Πέγειας και Πόλης αντίστοιχα).    

 1. Δημιουργία Βιοτεχνικής Περιοχής στα διοικητικά όρια της κοινότητας της Ίνειας.

Η δημιουργία Βιοτεχνικής ζώνης στην Κοινότητα Ίνειας προϋποθέτει την αξιοποίηση/μεταποίηση προϊόντων της περιοχής. Διερωτώμαστε ποια είναι αυτά τα προϊόντα που δεν εντάσσεται στο πλαίσιο της λειτουργούσας ήδη οικοτεχνίας.

 1. Αξιοποίηση από την Κοινότητα της Ίνειας του κόμβου εξυπηρέτησης επισκεπτών του ΕΔΠ Ακάμα στο Νότιο Κόλπο της Λάρας.

Tι συνεπάγεται η αξιοποίηση – διαχείριση από την Κοινότητα Ίνειας του Κόμβου εξυπηρέτησης επισκεπτών στον νότιο κόλπο της Λάρας; Ουδόλως δικαιολογείται η λήψη μιας τέτοιας πολιτικής απόφασης για εκχώρηση ενός κόμβου καθοριστικού για τη διαχείριση του ΕΔΠ. Είναι εύλογες οι ανησυχίες μας για τις πιθανές επιπτώσεις στην τύχη των δυο κόλπων της Λάρας. Οι ανησυχίες αυτές εντείνονται μετά και τις πρόσφατες προκλητικές δηλώσεις του κοινοτάρχη Ίνειας για πρόθεση παραβίασης της νομοθεσίας. 

 1. Αξιοποίηση του θαλασσινού αλατιού στην περιοχή της Λάρας εντός του ΕΔΠ Ακάμα από την Κοινότητα Ίνειας.

Η συλλογή άλατος και αξιοποίησή του από την Κοινότητα Ίνειας  προϋποθέτει   την ασφάλεια του προϊόντος λόγω υπαρχόντων πλαστικών και βαρέων μετάλλων  από την μια και από την άλλη τη μη αλλοίωση του περιβάλλοντος χώρου (πρόσβαση, εξοπλισμός κλπ.)

 1. Αξιοποίηση των Βράχων της Ίνειας για δραστηριότητες αναρρίχησης.                                   Οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν για αρκετά χρόνια από χρόνια τις δραστηριότητες αναρρίχησης και «bouldering» (αναρρίχηση σε ογκόλιθους) στα σημαντικά γεωμορφώματα της Ίνειας και της Δρούσειας (μέρος του Δικτύου Natura2000 και τώρα ΕΔΠ) χωρίς τη διεξαγωγή οποιασδήποτε Μελέτης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον σε σχέση με τη διέλευση μέσα από ιδιωτικές περιουσίες και τη φωλεοποίηση πουλιών.  
 2. Μελέτη για καταγραφή, αποτύπωση και ανάδειξη των στιγαδιών.                                     Όσον αφορά τα στεγάδια (στιάδια) ο στόχος είναι ενδιαφέρων αν είναι ακριβώς ο αναφερόμενος, δηλ. για «καταγραφή, αποτύπωση και ανάδειξη». Υπάρχουν όμως ενδείξεις πως προωθείται η τουριστική τους αξιοποίηση η οποία μάς βρίσκει αντίθετους γιατί αυτή καθαυτή αλλά και οι συναφείς προϋποθέσεις είναι αντίθετες με την κάθε έννοια προστασίας. Επομένως είμαστε κάθετα εναντίον της όποιας πρόθεσης για αλλαγή χρήσης. Διερωτόμαστε ποια είναι η θέση του Κλάδου Διατήρησης της Πολεοδομίας. Ατυχώς οι κυβερνητικές πολιτικές έχουν δώσει την εντύπωση πως η δημιουργία τετελεσμένων είναι αποτελεσματική! Σημειώνεται ότι μερικά από αυτά έχουν ήδη μετατραπεί σε καταλύματα μέσω του συστήματος «Airbnb». 
 3. Κάλυψη από το κράτος μέρους των λειτουργικών εξόδων των Κοινοτικών Υποδομών/Μουσείων των Κοινοτήτων Ακάμα για περίοδο 5 ετών.           Καλοδεχούμενο το μέτρο για κάλυψη μέρους των λειτουργικών εξόδων των κοινοτικών υποδομών  στη βάση όμως όρων λειτουργίας συμβατών με τον συνολικό σχεδιασμό για την περιοχή. Σημειώνεται ότι εκκρεμεί η υλοποίηση και σειράς άλλων περιφερειακών περιβαλλοντικών κέντρων ενημέρωσης που θα πρέπει να προωθηθούν από την Πολιτεία.
 4. Εξέταση της δυνατότητας δημιουργίας ή της μετακίνησης Κτηνοτροφικής Περιοχής εντός των διοικητικών ορίων της κοινότητας Νέου Χωριού.                                             Η εξέταση μετακίνησης της Κτηνοτροφικής Ζώνης Νέου Χωρίου  ήδη καθορίζεται  από τις υφιστάμενες πολεοδομικές ζώνες
 5. Χρηματοδότηση αριθμού έργων κοινής ωφέλειας βάσει των αναγκών από τις Κοινότητες.                                                                                                                                              Kαλοδεχούμενο και το μέτρο για χρηματοδότηση έργων κοινής ωφελείας στις κοινότητες. 

 

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΑΚΑΜΑ

You may also like

Our Page contains news reposts. We are not responsible for any inaccuracy in the content

Copyright © All rights reserved Faros On Air 

Designed and Developed with 🧡 by eAdvertise

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More