Wednesday, July 24, 2024
Home » Οι σήραγγες δείχνουν τον δρόμο – Προχωρούν οι εργασίες για τον νέο αυτοκινητόδρομο Πάφου – Πόλις

Οι σήραγγες δείχνουν τον δρόμο – Προχωρούν οι εργασίες για τον νέο αυτοκινητόδρομο Πάφου – Πόλις

0 comment

Κάθε μέρα που περνά ολοένα και εμφανέστερη καθίσταται στον απλό πολίτη που διακινείται στην βόρεια πλευρά της Πάφου ή στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Πάφου λίγο πριν τον τερματικό κόμβο των Κονιών, η πρόοδος των εργασιών για το έργο ζωής των Παφίων: Το νέο αυτοκινητόδρομο Πάφου-Πόλεως Χρυσοχούς.

Οι συνεχιζόμενες με πολύ εντατικό ρυθμό εργασίες για την πρώτη φάση του έργου, αποτυπώνονται καθαρά και επί του εδάφους πλέον με την όδευση που θα ακολουθεί ο νέος αυτοκινητόδρομος να είναι πια ευδιάκριτη στο ύψος της Αγίας Μαρινούδας και Μαραθούντας μέχρι και το Στρουμπί. Τα έργα του νέου αυτοκινητόδρομου Πάφου-Πόλης άρχισαν τον Οκτώβριο του 2022 και αναμένεται να παραδοθεί το Νοέμβριο του 2024.

Το σκέλος του έργου που προκαλεί το ιδιαίτερο ενδιαφέρον των θεατών του, είναι σαφέστατα η κατασκευή των δύο νέων σήραγγων, η πρώτη και μεγαλύτερη εκ των οποίων ήδη αποτελεί ένα από τα πολυφωτογραφημένα σημεία της επαρχίας τις τελευταίες εβδομάδες. Η σήραγγα αυτή, μήκους 720 μέτρων, αρχίζει από το 8ο χιλιόμετρο του νέου δρόμου, ενώ η δεύτερη θα αρχίζει στο 10ο χιλιόμετρο. Τα συνεργεία της κοινοπραξίας που κέρδισε τον σχετικό διαγωνισμό, εργάζονται μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες καθημερινά για την ολοκλήρωση του δύσκολου αυτού σκέλους του έργου.

Η διάνοιξη της σήραγγας εξελίσσεται σύμφωνα με τους αρμόδιους με ικανοποιητικούς ρυθμούς και καθημερινά προχωρεί από ενάμιση μέχρι και τρία μέτρα. Το ύψος της σήραγγας στο στάδιο που βρισκόμαστε σήμερα είναι 7,5 μέτρα, ενώ με την αποπεράτωσή της θα γίνει εκσκαφή στη βάση και το συνολικό ύψος θα φθάνει τα 11 μέτρα. Η σήραγγα αποτελείται από δύο λωρίδες κυκλοφορίας, θα διαθέτει πεζοδρόμια και φωτισμό, ενώ ακριβώς δίπλα από αυτή κατασκευάζεται άλλη μια μικρότερη ύψους τριών μέτρων, η οποία θα χρησιμοποιείται από πεζούς για την έξοδό τους σε περίπτωση ατυχήματος.

Σε εξέλιξη είναι επίσης η κατασκευή της μεγάλης κοιλαδογέφυρας πριν το Στρουμπί, η οποία θα συνδέεται με την δεύτερη σήραγγα. Η κοιλαδογέφυρα θα διαπερνά το ρέμα νότια από την γνωστή τοποθεσία Λεμονάριστο ύψος του Πολεμίου και θα καταλήγει στην έξοδο του Στρουμπιού, όπου θα είναι το τέλος της πρώτης φάσης του έργου.

Το όλο έργο στο σύνολό του έχει μήκος 31 χιλιόμετρα περίπου και η κατασκευή του προωθείται σε δύο φάσεις. Στα προβλεπόμενα τεχνικά έργα περιλαμβάνονται οχετοί ομβρίων υδάτων, ένας ανισόπεδος κόμβος για σύνδεση με τον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Πάφου, ένας κυκλικός κόμβος στην Τσάδα και ένας στο σημείο τερματισμού μετά το Στρουμπί, οι δύο σήραγγες μήκους 730 και 290 μέτρων αντίστοιχα, πέντε κοιλαδογέφυρες συνολικού μήκους 1500 μέτρων, δύο υπέργειες διαβάσεις και εννέα υπόγειες διαβάσεις. Θα κατασκευαστούν, επίσης, πρόσθετες λωρίδες κυκλοφορίας σε μεγάλο μήκος, περίπου 12 χιλιομέτρων, λόγω της ανωφέρειας του δρόμου.

Α’ φάση: Αγία Μαρινούδα μέχρι το Στρουμπί

Η Α’ φάση κατασκευής του αυτοκινητόδρομου αφορά στο τμήμα από την Αγία Μαρινούδα μέχρι το Στρουμπί. Οι εργασίες αυτές, βάσει του συμβολαίου, θα ολοκληρωθούν στο τέλος του Νοεμβρίου του 2024, έναντι ποσού 87 εκατομμυρίων ευρώ. Το Τμήμα της πρώτης φάσης είναι μήκους 15,5 χιλιομέτρων με δύο λωρίδες κυκλοφορίας.

Για τη δεύτερη φάση υπάρχει η προμελέτη και τα αρμόδια τμήματα προχωρούν σταδιακά με τις υπόλοιπες φάσεις της διαδικασίας. Η όδευση του δρόμου είναι χαραγμένη, ενώ έχουν γίνει και οι σχετικές απαλλοτριώσεις. Το τμήμα του αυτοκινητόδρομου από το Στρουμπί μέχρι την Πόλη Χρυσοχούς έχει πολύ λιγότερα τεχνικά έργα και παρότι το μήκος είναι παρόμοιο, με 15 χιλιόμετρα, το κόστος εκτιμάται ότι θα είναι μικρότερο κατά 50%

https://www.philenews.com

 

You may also like

Our Page contains news reposts. We are not responsible for any inaccuracy in the content

Copyright © All rights reserved Faros On Air 

Designed and Developed with 🧡 by eAdvertise

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More