Η αρχαία Ιεροκηπία.

Sharing is caring!

Με αφορμή τη συζήτηση ενώπιον του δημοτικού Συμβουλίου Γεροσκήπου της αίτησης για ανέγερση ξενοδοχείου στο παραλιακό τεμάχιο της Αρχιεπισκοπής, σε χώρο όπου έχουν αποκαλυφθεί αρχαιότητες που παραπέμπουν στην αρχαία Ιεροκηπία, επιθυμώ να αναφέρω τα ακόλουθα:

1. Η εν λόγω αίτηση δεν είναι ολοκληρωμένη, ενώ παράλληλα οι θετικές απόψεις του Τμήματος Αρχαιοτήτων, όπως εκφράζονται μέσα από επιστολή του τμήματος προς το τμήμα πολεοδομίας, δημιουργούν πολλά ερωτηματικά.

2. Ήταν θετική η στάση του δημάρχου Γεροσκήπου να μη συζητηθεί αυτή η αίτηση και να γίνει προσπάθεια για πρόσκληση της διευθύντριας του τμήματος αρχαιοτήτων για συζήτηση του όλου θέματος. Όχι μόνο η άμεση συνάντηση με τη διευθύντρια του τμήματος αρχαιοτήτων αλλά και η πρόσκληση άλλων αρχαιολόγων είναι μια επιπλέον ενέργεια που επιβάλλεται για να σωθεί η αρχαία Ιεροκηπία.

3. Προκαλεί τουλάχιστον απορία η μη πρόσκληση στην εν λόγω συνεδρία του ΔΣ του επικεφαλής των πολιτιστικών υπηρεσιών του δήμου Γεροσκήπου κ. Νίκου Παλιού για να εκφράσει τις απόψεις του για ένα σοβαρότατο πολιτιστικό θέμα που μπορεί να καθορίσει την όλη εξέλιξη του δήμου. Εμπίπτει άμεσα στις αρμοδιότητες του και είναι άλλωστε ευρέως γνωστές οι ικανότητες και η μόρφωση του.

4. Η ανέγερση τριών πύργων, πολυώροφων κτηρίων, στο τεμάχιο της Αρχιεπισκοπής θα ανατρέψει αρνητικά τους όλους σχεδιασμούς που αφορούν τη σωστή ανάπτυξη του δήμου. Σημειώνονται, σαν αρνητική παρενέργεια, οι εκκρεμούσες απόψεις του δήμου προς την πολεοδομία για κατεδάφιση μεγάλου ξενοδοχείου και ανέγερση πύργων πάλι στο παραλιακό μέτωπο της Γεροσκήπου. Πού οδηγείται τελικά η Γεροσκήπου, αν τα ξενοδοχεία της αντικαταθίστανται με πύργους που θα πουληθούν σε ξένους επενδυτές για πλουτισμό μόνο των ιδιοκτητών τους; Πώς θα ζήσει η Γεροσκήπου χωρίς ξενοδοχεία;

5. Η διαφύλαξη και ανάδειξη της αρχαίας Ιεροκηπίας είναι καθήκον κάθε καλά σκεπτόμενου Γεροσσηπιανού και αποτελεί πράξη ελάχιστου σεβασμού προς την τοπική ιστορία.

Αντώνης Τρακκίδης, Δημοτικός Σύμβουλος,
Κίνηση Σωτηρία της Πάφου.

Related posts