ΦΙΛΙΠΠΟΣ Θ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ – ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΠΑΦΟΥ 08 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023

Sharing is caring!

Προς: Δήμαρχο Πάφου, κ. Φαίδωνα Φαίδωνος 

Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πάφου 

Κοιν: Δημοτικό Γραμματέα, κ. Θέμη Φιλιππίδη  

Δημοτικό Μηχανικό, κ. Χρίστο Κωνσταντινίδη 

Θέμα: Διάφορα Θέματα Λειτουργίας Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πάφου 

Κύριε Δήμαρχε, 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

Είναι γεγονός, σχετικά με το πιο πάνω θέμα, ότι καθημερινά οι δημότες της Πάφου ταλαιπωρούνται από  τρομερή καθυστέρηση, όσον αφορά ειδικά την έκδοση πολεοδομικών αδειών, ο απλός πολίτης δεν  εξυπηρετείται γρήγορα, τα έργα που εκτελούνται δυστυχώς επιβαρύνουν την υφιστάμενη υπηρεσία και την  απόδοσή της σε αρκετούς τομείς, ενώ παράλληλα, η γραφειοκρατία και οι πολύπλοκες διαδικασίες  αποθαρρύνουν σε μεγάλο βαθμό πιθανούς ξένους και ντόπιους επενδυτές.  

Για ακόμα μια φορά τονίζω, πως το Δημοτικό Συμβούλιο οφείλει να παρέμβει άμεσα και δραστικά, για να  διορθώσει τα διάφορα θέματα που συσσωρεύονται και δυσκολεύουν την εύρυθμη λειτουργία των Τεχνικών  Υπηρεσιών του Δήμου Πάφου και σίγουρα να παρέμβει και να αλλάξει τις όποιες κακές ή χρονοβόρες  διαδικασίες απαιτούνται για την έκδοση διάφορων αδειών από το Δήμο Πάφου. Η καθημερινή τριβή και  ειλικρινής επαφή με τον κόσμο της Πάφου είναι αυτή που έχει αναδείξει στην πράξη τα διάφορα προβλήματα  και τις ανησυχίες του κόσμου. Από εκεί και πέρα αποτελεί υποχρέωση του Δημοτικού Συμβουλίου να  αναζητήσει και να βρει εκείνους τους τρόπους και μηχανισμούς, που θα επιτρέψουν την άμεση επίλυση των  μικρών προβλημάτων και την τροχιοδρόμηση μέτρων επίλυσης των πιο σοβαρών. 

Σίγουρα ο πιο ουσιαστικός έλεγχος της πορείας και ποιότητας των διαφόρων έργων που εκτελούνται ή  εκτελέστηκαν ή θα εκτελεστούν είναι ένα βασικό μέτρο, όπως επίσης και η βέλτιστη αξιοποίηση του  υφιστάμενου προσωπικού και των μέσων που διαθέτει ο Δήμος. Αυτό απαιτεί σωστό καταμερισμό του  προσωπικού, σωστό προγραμματισμό χρόνου, υλικών και οικονομικών πόρων και απαραίτητη προϋπόθεση  είναι ο σωστός σχεδιασμός και η αποτελεσματικότερη οργάνωση.  

Όσον αφορά τις γραφειοκρατικές διαδικασίες, ο ίδιος ο Δήμος Πάφου μπορεί να λάβει μέτρα όπου εμπίπτει  στις αρμοδιότητες του, για καταπολέμηση αυτού του φαινομένου. Ως πρώτο μέτρο θα μπορούσε η  πολεοδομική επιτροπή του Δήμου να συνεδριάζει πολύ συχνότερα απ’ ότι τώρα ή σε περίπτωση αναβολής  μιας ορισμένης συνεδρίασης να ορίζεται άμεσα άλλη μέσα στην ίδια εβδομάδα, για να μην χάνεται πολύτιμος  χρόνος. Θυμίζω ότι τα πρακτικά των συνεδριάσεων της επιτροπής θα πρέπει να εγκρίνονται από την  ολομέλεια του Σώματος και με αυτό τον τρόπο, οι άδειες πάνε από μήνα σε μήνα ή από ολομέλεια σε  ολομέλεια.  

Κάποιες διαδικασίες έχουν να κάνουν με τις διάφορες κυβερνητικές Υπηρεσίες και τμήματα. Σε τέτοιες  περιπτώσεις, θεωρώ υποχρέωση του Δημοτικού Συμβουλίου να παίρνει θέση και να βγαίνει μπροστά,  προωθώντας τα καλώς νοούμενα συμφέροντα του Δήμου και των πολιτών στους αρμόδιους φορείς και  αρχές και διεκδικώντας την επίλυση τους. Οι τεχνικοί του Δήμου να «κυνηγούν» τις υποθέσεις που έχουν  αποσταλεί σε διάφορα τμήματα είτε με επιστολές είτε ορίζοντας κάποια χρονοδιαγράμματα για να μην  παραμένουν ξεχασμένες σε ντουλάπια επί μήνες.

Page 1 of

Σαφέστατα, τα περισσότερα προβλήματα έχουν δημιουργηθεί λόγω της έλλειψης προσωπικού και της  σωστής στελέχωσης των τεχνικών υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες του Δήμου καταβάλλουν υπεράνθρωπες  προσπάθειες με το υπάρχον προσωπικό για να ανταπεξέλθουν στον τεράστιο όγκο εργασίας που απαιτείται, και αξίζουν συγχαρητήρια. Αν αναλογιστεί κανείς τα έργα εκατομμυρίων που εκτελεί ή προγραμματίζει ο  Δήμος Πάφου, καθώς και όλα τα υπόλοιπα καθήκοντα, το οργανόγραμμα των Τεχνικών Υπηρεσιών  παρουσιάζει ήδη πάρα πολλές ελλείψεις. Σε συνεργασία με τον νέο Δημοτικό Μηχανικό, θα πρέπει να γίνουν  τέτοιες αλλαγές που να γίνει καλύτερη κατανομή της εργασίας. Με τα δεδομένα που έχουμε μπροστά μας  θα πρέπει άμεσα να πληρωθούν όλες οι κενές θέσεις. Θα πρέπει να υπάρξει άμεση ενίσχυση με επιστημονικό  προσωπικό. Ο Δήμος θα μπορούσε να αποφορτίσει το βάρος εργοδοτώντας περισσότερο προσωπικό, σε  συνεννόηση πάντοτε με την κεντρική κυβέρνηση, είτε σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα. Με αυτό τον  τρόπο, θα μπορούμε ακριβώς να εξυπηρετούμε τους πολίτες της Πάφου και παράλληλα να εκτελούμε όλα  τα έργα που απαιτούνται για την Πόλη μας.  

Κύριε Δήμαρχε, 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

Έχω την ισχυρή πεποίθηση ότι πάρα πολλά μπορούν να γίνουν προς αυτή την κατεύθυνση και ας ελπίσουμε  να ξεκινήσουν να γίνονται σύντομα! Είμαι σίγουρος ότι οι ανησυχίες μου είναι και δικές σας ανησυχίες, και  είμαι βέβαιος όλα τα πιο πάνω θα απασχολήσουν την ολομέλεια του Δήμου Πάφου, σε συνεργασία με τον  Δημοτικό Μηχανικό, έτσι ώστε να εξευρεθούν οι απαιτούμενες λύσεις το συντομότερο δυνατό. 

Με εκτίμηση, 

Φίλιππος Θ. Φιλίππου 

Πολιτικός Μηχανικός 

Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Πάφου 

Δημοτική Ομάδα Κ.Σ. ΕΔΕΚ 08 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023

Page 2 of

Related posts