Thursday, July 18, 2024
Home » Εδραιώνεται στην Ελληνική η Eurobank – Έκλεισε deal για ακόμη 17,3% των μετοχών

Εδραιώνεται στην Ελληνική η Eurobank – Έκλεισε deal για ακόμη 17,3% των μετοχών

0 comment

Εδραιώνεται στην Ελληνική η Eurobank – Έκλεισε deal για ακόμη 17,3% των μετοχών

Η Eurobank έκλεισε συμφωνία για εξαγορά του 17,3% των μετοχών της Ελληνικής από την Pimco

Του Ξένιου Μεσαρίτη

Η Eurobank έχει συμφωνήσει στην αγορά ακόμα 17,3% των μετοχών της Ελληνικής Τράπεζας εφαρμόζοντας με αυτόν το τρόπο το πλάνο της για εξαγορά της δεύτερης μεγαλύτερης τράπεζας στην Κύπρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Economy Today η Eurobank έχει συμφωνήσει στην αγορά των μετοχών της Poppy Sarl, εταιρεία η οποία είναι διαχειριστής της Pimco.

Η συμφωνία στην οποία έχει καταλήξει η Eurobank υπόκειται στην έγκριση των εποπτικών οργάνων της ΕΚΤ στην Φρανκφούρτη ενώ μετά το ευρωπαϊκό πράσινο φως και βάσει των κανονισμών η Eurobank θα πρέπει να υποβάλει δημόσια πρόταση εξαγοράς της Ελληνικής Τράπεζας.

Μέχρι σήμερα η Eurobank κατέχει το 29,2% του μετοχικού κεφαλαίου της Ελληνικής Τράπεζας και με τις νέες κινήσεις το ποσοστό της θα ανέλθει στο 46,5% των συνολικών μετοχών.

Πηγές του Economy Today υποδεικνύουν ότι το γεγονός ότι η Pimco κατείχε ένα μεγάλο ποσοστό των μετοχών της Ελληνικής Τράπεζας ενώ την ίδια ώρα έχει ένα μεγάλο χαρτοφυλάκιο διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων δημιουργούσε ένα είδος σύγκρουσης συμφερόντων στον αμερικανικό κολοσσό.

Σημειώνουμε ότι στις 7 Ιουλίου του 2023 ο Σταύρος Ιωάννου αναπληρωτής διευθύνων Σύμβουλος και επικεφαλής των διεθνών δραστηριοτήτων της Eurobank επεσήμανε ότι η Eurobank θέλει κάποια στιγμή να έχει τον πλήρη έλεγχο της Ελληνικής Τράπεζας στην Κύπρο.

Είχε ενδεικτικά αναφέρει στο Bloomberg: «Έχουμε να παίξουμε έναν περιφερειακό ρόλο τόσο ως ελληνική τράπεζα όσο και μέσω της κυπριακής θυγατρικής μας, λόγω της εγγύτητας που έχει η Κύπρος σε αγορές όπως η Ινδία, το Ισραήλ, το Ντουμπάι και η Σαουδική Αραβία», είπε ο Ιωάννου.

Σημειώνεται ότι το κόστος της κίνησης της Eurobank αναμένεται να ανέλθει στα 167,9 εκατ. ευρώ ή 2,35 ευρώ/μετοχή. Η κίνηση αυτή ερμηνεύεται και ως ψήφος εμπιστοσύνης προς το κυπριακό τραπεζικό σύστημα.

Η Eurobank εξέδωσε στη συνέχεια ανακοίνωση με την οποία ουσιαστικά επιβεβαιώνει τις πληροφορίες του Economy Today. Μεταξύ άλλων η τράπεζα σημειώνει ότι η επένδυση αυτή είναι εναρμονισμένη με τη στρατηγική του Ομίλου Eurobank να ενισχύσει περαιτέρω την παρουσία του στις βασικές αγορές, στις οποίες διατηρεί στρατηγικό ενδιαφέρον και αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στις θετικές προοπτικές της Κυπριακής οικονομίας.

Αυτούσια η ανακοίνωση της τράπεζας: 

Η Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία («Eurobank»), θυγατρική της «Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» (Eurobank Holdings), ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης αγοραπωλησίας μετοχών («SPA») με την Poppy S.à r.l., βάσει της οποίας η Eurobank συμφώνησε να αποκτήσει συμμετοχή 17,3% (71,428,572 μετοχές) στην Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ (Ελληνική Τράπεζα), έναντι συνολικού τιμήματος 167,9 εκατ. ευρώ ή 2,35 ευρώ/μετοχή (Συναλλαγή), το οποίο μπορεί να προσαρμοστεί, μεταξύ άλλων, ανάλογα με την ημερομηνία της ολοκλήρωσης της Συναλλαγής και τους όρους της επακόλουθης δημόσιας πρότασης. Η εξαγορά υπόκειται σε κανονιστικές εγκρίσεις και θα ολοκληρωθεί μετά την πλήρη εκπλήρωσή τους. Μέχρι τότε η Poppy S.à r.l. θα συνεχίσει να διατηρεί την πλήρη νομική και πραγματική κυριότητα των μετοχών προς πώληση, καθώς και όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές. Η Eurobank ενδέχεται να εξετάσει την απόκτηση και επιπλέον μετοχών μέσω άλλων συναλλαγών, η ολοκλήρωση των οποίων θα τελεί υπό τις αντίστοιχες κανονιστικές εγκρίσεις.

Η Eurobank κατέχει ήδη ποσοστό 29.2% στην Ελληνική Τράπεζα και συνεπώς, μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, η συμμετοχή της θα ανέλθει σε 46,5%. Κατά συνέπεια, σε συμμόρφωση με τις προβλέψεις του νόμου περί Δημοσίων Προτάσεων του 2007 της Κυπριακής νομοθεσίας, η Eurobank, με την ολοκλήρωση της Συναλλαγής θα προβεί σε υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση για όλες τις μετοχές της Ελληνικής Τράπεζας που δεν θα της ανήκουν εκείνη τη χρονική στιγμή.

Η επένδυση αυτή είναι εναρμονισμένη με τη στρατηγική του Ομίλου Eurobank να ενισχύσει περαιτέρω την παρουσία του στις βασικές αγορές, στις οποίες διατηρεί στρατηγικό ενδιαφέρον και αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στις θετικές προοπτικές της Κυπριακής οικονομίας.

Η Axia Ventures Group ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Eurobank για τη συναλλαγή, ενώ η Milbank LLP, η Ιωαννίδης Δημητρίου Δ.Ε.Π.Ε. και η Ποταμίτης Βεκρής Δικ. Εταιρεία παρείχαν νομική υποστήριξη.

Αναστέλλεται η διαπραγμάτευση των μετοχών της Ελληνικής

Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοινώνει την αναστολή διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ ενόψει των σημερινών δημοσιευμάτων στα οποία γίνεται αναφορά ότι η Eurobank συμφώνησε να αποκτήσει συμμετοχή 17,3% (71,428,572 μετοχές) στην Εταιρεία αυτή, έναντι συνολικού τιμήματος 167,9 εκατ. ευρώ ή 2,35 ευρώ/μετοχή, το οποίο μπορεί να προσαρμοστεί, μεταξύ άλλων, ανάλογα με την ημερομηνία της ολοκλήρωσης της Συναλλαγής και τους όρους της επακόλουθης δημόσιας πρότασης.

Η αναστολή αυτή θα ισχύει για χρονικό διάστημα μέχρι τις 12:30μ. με σκοπό να ενημερωθεί η αγορά και οι επενδυτές για την εξέλιξη και να αφομοιωθεί η πληροφόρηση, εφόσον η πληροφόρηση αυτή αφορά θέμα που μπορεί να επηρεάσει ουσιωδώς την τιμή των αξιών της εισηγμένης εταιρείας.

Η απόφαση αυτή λήφθηκε σύμφωνα με το Άρθρο 183 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου, για προστασία των επενδυτών και Σημερινή – αφομοίωση της εξέλιξης αυτής από την αγορά.

You may also like

Our Page contains news reposts. We are not responsible for any inaccuracy in the content

Copyright © All rights reserved Faros On Air 

Designed and Developed with 🧡 by eAdvertise

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More