Αυτά είναι τα δημόσια πρόσωπα ή ΠΕΠ που δεν υπέβαλαν δήλωση Πόθεν Έσχες

Sharing is caring!

Τα ονόματα αξιωματούχων και πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων δημοσιεύει το Τριμελές Συμβούλιο.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωση τα ονόματα αυτών που δεν έχουν συμμορφωθεί με τον νόμο για υποβολή των δηλώσεων τους είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα τους.

Δείτε εδώ τα ονόματα.

Όπως ειπώθηκε σε προηγούμενα ρεπορτάζ, τα ονόματα των αξιωματούχων αναρτώνται ως τιμωρητικό μέτρο στην ιστοσελίδα του Τριμελούς Συμβουλίου.

Επίσης, αντιμέτωποι με τις πρόνοιες της κείμενης νομοθεσίας όσοι παραλείψουν να καταθέσουν δηλώσεις περιουσιακών στοιχείων για τους ίδιους όσο και για τις/τους συζύγους και τα ανήλικα τέκνα τους. Συγκεκριμένα θα τους επιβληθεί το χρηματικό πόσο ύψους 5 χιλιάδων ευρώ και πρόσθετα επιβολή χρηματικής ποινής μέχρι και 100 ευρώ για κάθε ημέρα συνέχισης παράλειψης.

Όσοι αρνηθούν να πληρώσουν το χρηματικό πρόστιμο θα παραπεμφθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης με το ποσό να θεωρείται αστικό χρέος οφειλόμενο προς τη  Δημοκρατία.

Related posts