Άχνα: 33 εκατ. ευρώ θα στοιχίσει η κατασκευή Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων

Sharing is caring!

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για την κατασκευή του Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων Άχνας, η συνολική δαπάνη του οποίου ανέρχεται στα 33 περίπου εκατομμύρια ευρώ.

Σε ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών αναφέρεται ότι «στο πλαίσιο συμμόρφωσης της Κύπρου με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 91/271/ΕΟΚ για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων, το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ενεργεί ως Φορέας Υλοποίησης, για την κατασκευή αποχετευτικών δικτύων συλλογής αστικών λυμάτων και σταθμών επεξεργασίας λυμάτων, σε Δήμους και Κοινότητες με ισοδύναμο πληθυσμό > 2.000, που έχουν ενταχθεί στο Εθνικό Πρόγραμμα Εφαρμογής της Οδηγίας».

Προστίθεται ότι «το ΤΑΥ έχει αναλάβει, μεταξύ άλλων, την υλοποίηση της Φάσης Β του Έργου «Αποχετευτικό Σύστημα Συμπλέγματος Κοκκινοχωρίων», ο σχεδιασμός και η κατασκευή του οποίου συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Η συγχρηματοδότηση, αναφέρεται, εμπίπτει στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων και Υδάτινων Πόρων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη» κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.

Σημειώνεται ότι η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομικών (τέως Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης) ενεργεί ως η Διαχειριστική Αρχή, και η Διεύθυνση Ελέγχου του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων αποτελεί τον Ενδιάμεσο Φορέα για την παρακολούθηση και τον έλεγχο του Έργου. Ο Φορέας Λειτουργίας του Έργου είναι το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Κοκκινοχωρίων.

Η Φάση Β του έργου «περιλαμβάνει τον Σταθμό Επεξεργασίας Λυμάτων (ΣΕΛ) Άχνας μέγιστης δυναμικότητας 10.644 m3/day, ο οποίος θα έχει, μεταξύ άλλων, τη δεξαμενή έκτακτης ανάγκης, δύο δεξαμενές μακροπρόθεσμης αποθήκευσης των επεξεργασμένων αστικών λυμάτων (ανακυκλωμένο νερό) και το σύστημα επεξεργασίας και διάθεσης της λάσπης».

Ο ΣΕΛ, συνεχίζει η ανακοίνωση, «θα χωροθετηθεί εντός των ορίων της Κοινότητας Άχνας και θα εξυπηρετεί δύο Δήμους, δηλαδή τη Δερύνεια και τη Σωτήρα, τρεις Κοινότητες της Επαρχίας Λάρνακας το Ξυλοφάγου, την Ξυλοτύμπου και την Ορμήδεια και πέντε Κοινότητες της Επαρχίας Αμμοχώστου, Άγιος Γεώργιος Αχερίτου, Αυγόρου, Άχνα, Λιοπέτρι και Φρέναρος».

Ακόμα θα περιλαμβάνει «13 κεντρικά αντλιοστάσια μεταφοράς λυμάτων και 74 αντλιοστάσια εντός των δικτύων συλλογής λυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των αγωγών βαρύτητας ή/και πίεσης και συναφείς εγκαταστάσεις. Επίσης η Φάση Β του έργου περιλαμβάνει και τους δρόμους πρόσβασης προς τον ΣΕΛ, τις δεξαμενές μακροπρόθεσμης αποθήκευσης ανακυκλωμένου νερού και τα κεντρικά αντλιοστάσια».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «αυτή την περίοδο βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες σε όλα τα τμήματα του έργου. Στον ΣΕΛ σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι κατασκευαστικές εργασίες οπλισμένου σκυροδέματος, ενώ στις δύο δεξαμενές μακροπρόθεσμης αποθήκευσης ανακυκλωμένου νερού έχουν ολοκληρωθεί σε μεγάλο βαθμό οι χωματουργικές εργασίες».

Επίσης σε τελικό στάδιο βρίσκεται η τοποθέτηση των αγωγών των αρδευτικών δικτύων, όπου θα διατίθεται το ανακυκλωμένο νερό στις δύο αρδευτικές περιοχές των Κοινοτήτων Αυγόρου και Άχνας.

«Έχουν ακόμα ξεκινήσει και συνεχίζονται οι εργασίες κατασκευής στα 9 εκ των 13 κεντρικών αντλιοστασίων του έργου, ενώ σε προχωρημένο βαθμό υλοποίησης βρίσκονται οι εργασίες πολιτικής μηχανικής στα αντλιοστάσια εντός των δικτύων συλλογής των εξυπηρετούμενων Δήμων και Κοινοτήτων του Συμπλέγματος Κοκκινοχωρίων», προστίθεται.

Αναφέρεται ακόμα ότι «η Φάση Α του έργου ξεκίνησε να υλοποιείται την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013, κατά την οποία ολοκληρώθηκε η κατασκευή των δικτύων συλλογής λυμάτων στους Δήμους Δερύνειας και Σωτήρας και σε οκτώ Κοινότητες του Συμπλέγματος Κοκκινοχωρίων (περίπου 305 km), με συνολική δαπάνη περίπου 44 εκατομμυρίων ευρώ».

Η υλοποίηση του Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων «εντάχθηκε ως «Έργο Γέφυρα (Phasing Project)» στην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 και αποτελεί τη Φάση Β του Μεγάλου Έργου που υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η συνολική δαπάνη που αφορά στον σχεδιασμό και στην κατασκευή του έργου, ανέρχεται περίπου στα 33 εκατομμύρια ευρώ».

Στην ανακοίνωση προστίθεται ότι «πρόκειται για ένα έργο μεγάλης εμβέλειας και στρατηγικής σημασίας, η υλοποίηση του οποίου θα συμβάλει στην επίτευξη των εθνικών στόχων και υποχρεώσεων της χώρας μας έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που απορρέουν από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 91/271/ΕΟΚ».

«Στα αναμενόμενα αποτελέσματα/οφέλη του έργου συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, η προστασία του περιβάλλοντος και των υπόγειων υδάτινων πόρων καθώς και η προστασία της δημόσιας υγείας μέσω της μείωσης της απόρριψης ανεπεξέργαστων ή ανεπαρκώς επεξεργασμένων αστικών λυμάτων», σημειώνεται.

Παράλληλα, «το έργο αναμένεται να προωθήσει την αξιοποίηση μη συμβατικών πόρων νερού στην γεωργία, όπως είναι τα επεξεργασμένα αστικά λύματα (ανακυκλωμένο νερό). Σημαντική μπορεί να θεωρηθεί επίσης και η επαναχρησιμοποίηση της παραγόμενης λάσπης από τους γεωργούς και τους κτηνοτρόφους που δραστηριοποιούνται στην περιοχή».

Πηγή: ΚΥΠΕ

Related posts