Wednesday, July 24, 2024
Home » Καταναλώνουν αλκοόλ για να αποφύγουν το άγχος – Τι κατέδειξε έρευνα για τους νέους (πίνακες)

Καταναλώνουν αλκοόλ για να αποφύγουν το άγχος – Τι κατέδειξε έρευνα για τους νέους (πίνακες)

0 comment

Καταναλώνουν αλκοόλ για να αποφύγουν το άγχος – Τι κατέδειξε έρευνα για τους νέους (πίνακες)

Το 79.71% δηλώνει ότι καταναλώνει αλκοόλ για σκοπούς αυτοθεραπείας από το άγχος και την κατάθλιψη ενώ το 86% υποστηρίζει ότι μπορεί να ελέγξει τις ποσότητες αλκοόλ που καταναλώνει. Το 18.83% δοκίμασε για πρώτη φορά αλκοόλ σε ηλικία κάτω των 12 ετών με τους περισσότερους να έχουν κάνει την πρώτη δοκιμή τους στην εφηβεία.

Αποτελέσματα έρευνας που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια σημερινής ενημερωτικής ημερίδας την οποία διοργανώνει ο Σύνδεσμος Ασθενών Ήπατος και Φίλων Κύπρου «Προμηθέας» σε συνεργασία με τον Οργανισμό Φίλων και Συγγενών Εξαρτημένων Ατόμων. Τίτλος της έρευνας «το όνομα μου είναι αλκοόλ» και διενεργήθηκε με την στήριξη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασθενών Ήπατος.

Σχεδόν οι μισοί από τους συμμετέχοντες στην έρευνα (48%) ανέφεραν ότι καταναλώνουν αλκοόλ καθημερινά, κάθε δύο ημέρες ή μια φορά την εβδομάδα, γεγονός που, όπως επισημάνθηκε κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων, «υποδηλώνει συστηματικότητα».

«Η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να οδηγήσει σε αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία, όπως προβλήματα στο ήπαρ ή στο νευρικό σύστημα, καρδιαγγειακές ασθένειες και άλλα. Ακόμα και μέτρια κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία, όπως αύξηση του κινδύνου καρκίνου, εξάρτηση, αλλαγές στη συμπεριφορά και στις κοινωνικές σχέσεις».

Οι διαπιστώσεις της έρευνας σε ό,τι αφορά τον χρόνο κατά τον οποίο έγινε η πρώτη δοκιμή αλκοολ προκαλούν ιδιαίτερο προβληματισμό, με την παιδιατρική εταιρεία Κύπρου να τονίζει, κατά την συζήτηση που ακολούθησε της σχετικής παρουσίας, ότι η πραγματική εικόνα στην κοινωνία είναι αρκετά πιο προβληματική κυρίως σε ό,τι αφορά τους εφήβους, από αυτήν που παρουσιάζεται στα αποτελέσματα της μελέτης.

Η δοκιμή αλκοόλ, σύμφωνα με την έρευνα, η οποία διενεργήθηκε μεταξύ ατόμων 18-40 ετών, αρχίζει πριν την ενηλικίωση.

Συγκεκριμένα, το 26,09% δήλωσε ότι δοκίμασε για πρώτη φορά αλκοόλ σε ηλικία 17-18 ετών. Το 35.57% σε ηλικία 15-16 ετών, 24.51% ανέφερε ότι δοκίμασε πρώτη φορά αλκοόλ στην ηλικία των 13-14 ετών και 18.83% δοκίμασε αλκοόλ σε ηλικία κάτω των 12 ετών.

Αρκετή συζήτηση έγινε για το θέμα της εφαρμογής της νομοθεσίας και της απαγόρευσης πώλησης αλκοολούχων ποτών σε ανήλικους.

Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην έρευνα (69.5%) ανέφεραν ότι δεν τους ζητήθηκε ποτέ να παρουσιάσουν την πολιτική τους ταυτότητα για να αγοράσουν αλκοόλ και μόνο το 30.51% ανέφερε ότι του ζητήθηκε ταυτότητα. Το 76.6% ανέφερε ότι γνωρίζει το τι προβλέπει η σχετική νομοθεσία.

Σημαντικές ήταν οι διαπιστώσεις της έρευνας σε ό,τι αφορά τις ποσότητες αλκοόλ που καταναλώνει το κάθε άτομο ενώ έγινε ιδιαίτερη αναφορά στην «κακή» αυτοπεποίθηση που φαίνεται να χαρακτηρίζει τους συμμετέχοντες στον έλεγχο της κατάστασης.

Στο ερώτημα, «πιστεύεις ότι είσαι σε θέση να ελέγξεις την ποσότητα αλκοόλ που καταναλώνεις;», το 52.12% απάντησε «πλήρως». 34.75% απάντησαν «αρκετά», 11.4% απάντησαν «μερικώς», 0.85% απάντησαν «καθόλου» και 0.85% απάντησαν «ελάχιστα».

Όπως επισημάνθηκε, «η πλειονότητα των ανθρώπων, περίπου 86%, δηλώνει ότι αισθάνεται σε θέση να ελέγχει σε μεγάλο ή πλήρη βαθμό την ποσότητα αλκοόλ που πίνει. Αυτό υποδηλώνει μια αυτοπεποίθηση στην ικανότητά τους να διαχειρίζονται την κατανάλωση αλκοόλ κάτι που δεν συνεπάγεται πως ισχύει όντως».

Σε ό,τι αφορά τους λόγους κατανάλωσης αλκοόλ, η πλειοψηφία παρέπεμψε σε κοινωνικούς λόγους. Συγκεκριμένα και στην ερώτηση «Συνήθως πίνεις σε κοινωνικά πλαίσια;», το 79.71% απάντησαν «ναι», 16% «καταναλώνω στο σπίτι», 2.14% απάντησαν αρνητικά και 2.14% ανέφεραν «δεν πίνω αλκοόλ».

Συνολικά, «περισσότερο από το 79% των ανθρώπων αναφέρουν ότι καταναλώνουν αλκοόλ σε κοινωνικά πλαίσια, όπως έξω με φίλους ή φίλες. Αυτό υποδεικνύει ότι η κατανάλωση αλκοόλ είναι συχνά συνδεδεμένη με κοινωνικές δραστηριότητες και κοινωνική ζωή».

Παραπέμπει όμως και στην ασφάλεια για την οδήγηση: «Η κατανάλωση αλκοόλ σε κοινωνικά πλαίσια μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένο κίνδυνο οδήγησης υπό την επήρεια του αλκοόλ, με πιθανές σοβαρές συνέπειες για την ασφάλεια των άλλων και του οδηγού».

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι απαντήσεις που έδωσαν οι συμμετέχοντες στην ερώτηση: «Έχεις χρησιμοποιήσει αλκοόλ για αυτοθεραπεία άγχους/καταθλιπτικών συμπτωμάτων;»

Το 79.71% απάντησε «ναι», 2.14% απάντησε «όχι» και 2.14% απάντησε «δεν πίνω αλκοόλ».

Στα συμπεράσματα της έρευνας επισημαίνεται το γεγονός ότι επιβάλλεται ο καθορισμός «αυστηρών ρυθμίσεων για την εφαρμογή του Νόμου περί Πωλήσεως Οινοπνευματωδών Ποτών» και τονίζεται ότι «καμία κατανάλωση αλκοόλ δεν είναι ασφαλής».

Χρειάζεται «συνεργασία με σύνολα ασθενών και άλλους φορείς κοινωνικής προστασίας και βελτίωση των θεραπευτικών προγραμμάτων».

«Προτεραιότητα στην πρόληψη της βλάβης. Είναι σημαντικό να ενισχύονται οι προσπάθειες πρόληψης και ευαισθητοποίησης στις νεαρές ηλικίες καθώς και να διαμορφώνονται αποτελεσματικές πολιτικές για τον περιορισμό της πρόωρης και αδιέξοδης επαφής με το αλκοόλ. Η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να οδηγίες σε κοινωνικές δυσλειτουργίες όπως συγκρούσεις στις σχέσεις και προβλήματα στην κοινωνική αλληλεπίδραση».

Στην έρευνα συμμετείχαν 281 άτομα, 18-40 ετών, εκ των οποίων οι 261 ελληνόφωνοι και οι 20 αγγλόφωνοι. Οι 248 από τους συμμετέχοντες ήταν κάτοχοι πτυχίου, 26 κατείχαν μεταπτυχιακό, 6 διδακτορικό και ένας δίπλωμα Ανώτερης σχολής.

Philenews.com

You may also like

Leave a Comment

Our Page contains news reposts. We are not responsible for any inaccuracy in the content

Copyright © All rights reserved Faros On Air 

Designed and Developed with 🧡 by eAdvertise

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More