Wednesday, July 17, 2024
Home » Ξέμεινε από ρευστό η Αρχή Λιμένων μετά την αποχώρηση της Kition – Ζητά 8.4 εκατ.

Ξέμεινε από ρευστό η Αρχή Λιμένων μετά την αποχώρηση της Kition – Ζητά 8.4 εκατ.

0 comment

Ξέμεινε από ρευστό η Αρχή Λιμένων μετά την αποχώρηση της Kition – Ζητά 8.4 εκατ.

Το ναυάγιο της μεγαλεπήβολης επένδυσης στο λιμάνι και τη μαρίνα Λάρνακας, μετά τον τερματισμό της σύμβασης που είχε το κράτος με την Kition Ocean Holdings Ltd, αλλά και η προσωρινή διαχείριση του λιμανιού από την Αρχή Λιμένων και της μαρίνας από το Υπουργείο Μεταφορών, έχουν ως αποτέλεσμα το κράτος να χρειάζεται επιπρόσθετο ρευστό για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις ανάγκες που ανέλαβε.

Προ ημερών, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους €8,4 εκατ. για την Αρχή Λιμένων (ΑΛΚ), ο οποίος κατατέθηκε χθες Πέμπτη στην Ολομέλεια της Βουλής και θα συζητηθεί στην επόμενη συνεδρία της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών.

Στόχος είναι ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός της ΑΛΚ να εγκριθεί στην τελευταία συνεδρία της Ολομέλειας της Βουλής στις 11 Ιουλίου, έτσι ώστε η Αρχή να προωθήσει τις διαδικασίες για τη σύναψη συμβάσεων με ιδιώτες, μέσω των οποίων θα καλυφθούν οι ανάγκες που προέκυψαν μετά τον τερματισμό της σύμβασης παραχώρησης μεταξύ της Κυβέρνησης και της ανάδοχου εταιρείας.

Σύμφωνα με τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό, οι περισσότερες δαπάνες θα καλύψουν τα έξοδα για τη διαχείριση του λιμανιού Λάρνακας αλλά και τις αποζημιώσεις που καλείται να καταβάλει η Αρχή μετά από δικαστική απόφαση που εκδόθηκε εναντίον της.

Aρμόδια πηγή δήλωσε στον “Φ” πως οι επιδικασθείσες αποζημιώσεις δεν σχετίζονται με τον τερματισμό της σύμβασης με την Kition Ocean Holdings Ltd.

Αποζημιώσεις και αγορά υπηρεσίων

Αξίζει να σημειωθεί πως, από τις συνολικές επιπρόσθετες πιστώσεις, το κόστος για την καταβολή των αποζημιώσεων ανέρχεται στο €1,4 εκατ. Το συγκεκριμένο ποσό θα καλύψει δικαστικά και δικηγορικά έξοδα. Το δεύτερο σκέλος των επιπρόσθετων δαπανών, περίπου €7 εκατ. που απαιτούνται για την ανάληψη της διαχείρισης του λιμανιού από την ΑΛΚ, θα καλύψει την ενοικίαση εξοπλισμού, την παροχή υπηρεσιών φορτοεκφόρτωσης ρυμούλκησης και άλλες συναφείς υπηρεσίες. Το κόστος για την αγορά υπηρεσιών ρυμούλκησης και άλλων λιμενικών εργασιών θα ανέλθει στα €2,4 εκατ.
Επιπρόσθετα, θα δαπανηθεί ποσό €1,8 εκατ. για την αγορά υπηρεσιών από τρίτους, που θα παρέχουν λιμενικές και άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την ομαλή λειτουργία των λιμανιών.

Ενοικίαση εξοπλισμού

Στον συμπληρωματικό προϋπολογισμό της ΑΛΚ περιλαμβάνεται κονδύλι €400 χιλ ., που αφορά το κόστος ενοικίασης ή και λειτουργίας ακτινοδιαγνωστικών μηχανημάτων και άλλου λιμενικού και μηχανικού εξοπλισμού.

Τα υπόλοιπα κονδύλια θα καλύψουν τις αποδοχές προσωπικού και συγκεκριμένα τις υπερωρίες, τον φωτισμό, την θέρμανση, τα διάφορα τέλη, συντηρήσεις και έξοδα λειτουργίας, βελτίωση των κτηρίων, τις υπηρεσίες φύλαξης και αστυνόμευσης, την συντήρηση των περιοχών του λιμανιού.

Θα καλύψουν τη βελτίωση των κτηρίων, το κόστος κάλυψης των επιπρόσθετων μέτρων ασφαλείας, ηλεκτρικές και τηλεφωνικές εγκαταστάσεις, ηλεκτρομηχανολογικό και μηχανογραφικό εξοπλισμό καθώς και την αγορά διαφόρων εργαλείων, ανταλλακτικών και άλλου εξοπλισμού.

Και όλα αυτά την ώρα που δεν έχει ξεκαθαρίσει το τι μέλλει γενέσθαι με το έργο. Ως γνωστό, έχει προγραμματιστεί η έναρξη διαβουλεύσεων με την ad hoc επιτροπή Λάρνακας για τον στρατηγικό σχεδιασμό υλοποίησης του έργου. Υπολογίζεται πως οι αποφάσεις για το έργο αναμένεται να ανακοινωθούν περί τα τέλη του μήνα.

Τέλος Ιουνίου ολοκληρώθηκε η εργοδότηση των εργαζομένων στο λιμάνι και τη μαρίνα Λάρνακας από την Αναπτυξιακή Εταιρεία Λάρνακας και Αμμοχώστου. Την ίδια ώρα, συνεχίζεται η καταγραφή των εργασιών που εκτελούνταν από τους εργαζόμενους, σε συνάρτηση με τις εργασίες που διεξάγονται στο λιμάνι και τη μαρίνα για την ανάθεση ανάλογων καθηκόντων. Παράλληλα, η Κυβέρνηση συνεχίζει τις διαβουλεύσεις με την Kition Ocean Holdings Ltd για την παράδοση του εξοπλισμού, όπως προνοείται στη σύμβαση.

Philenews.com

You may also like

Our Page contains news reposts. We are not responsible for any inaccuracy in the content

Copyright © All rights reserved Faros On Air 

Designed and Developed with 🧡 by eAdvertise

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More