Μετανάστες.

Αναλύοντας το πρόβλημα καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι μετανάστες χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία αφορά τους «νόμιμους μετανάστες», σαν επακόλουθο της συμμετοχής μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και του δικαιώματος ελεύθερης διακίνησης των ευρωπαίων πολιτών. Η δεύτερη μεγάλη κατηγορία ακούει στο όνομα «μετανάστες από τρίτες χώρες» οι οποίοι χωρίζονται σε δύο άλλες υποκατηγορίες, τους καταδιωκόμενους, που φτάνουν στη χώρα μας «σαν αιτητές πολιτικού ασύλου», για να βρουν ασφάλεια και τους «παράνομους μετανάστες» που καταφτάνουν με κάθε μέσο κατά εκατοντάδες στο πλησιέστερο ευρωπαϊκό έδαφος, μεταξύ αυτών η Κύπρος και η…

Read More

Περιβαλλοντική καταστροφή από το Δήμο Γεροσκήπου.

Κάθε χρόνο, γύρω στις αρχές του μήνα Μάη, γίνεται εκστρατεία συλλογής και απομάκρυνσης από το Δήμο τεράστιου όγκου φυκιών από τη δημοτική παραλία της Γεροσκήπου. Φύκια τα οποία εκβράζονται στην ακτή λόγω της θαλασσοταραχής που προηγείται κατά τη χειμερινή περίοδο. Ο Δήμος Γεροσκήπου, όπως πράττει κάθε χρόνο, προκήρυξε και φέτος προσφορές από ενδιαφερόμενους για απομάκρυνση των φυκιών από την παραλία που περιλαμβάνει: Συλλογή, φόρτωση , μεταφορά και εκφόρτωση των φυκιών στο ΧΥΤΑ Μαραθούντας. Η προσφορά κατακυρώθηκε στον πιο φτηνό προσφοροδότη. Έτσι, περί τα 180 φορτηγά αυτοκίνητα, περίπου 3000 κυβικά μέτρα,…

Read More